Ponuda za ulaganje

Predmet: Ponuda za saradnju i zajednička ulaganja

Poštovani Gospodine!

Dozvolite da Vam na početku predstavimo naše preduzeće- MP”Ljekobilje” sa sedištem u Trebinju. Naše preduzeće koncipirano je kao spoj nauke i prakse. Sarađujemo sa više naučnih ustanova /instituta i fakulteta/, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i sa naučnim ustanovama sa prostora bivše Jugoslavije i inostranstva.

Imajući u vidu činjenicu da je ljekovito bilje iz Hercegovine prisutno na Evropskom i Američkom tržištu već više od 100 godina, da Hercegovina ima više od 300 sunčanih dana u godini, da se na teritoriji Hercegovine susreću planinska i Mediteranska klima, u mogućnosti smo da tržištu ponudimo najviši kvalitet bilja.

Osnovne djelatnosti našeg preduzeća su:

• Otkup i primarna prerada samoniklog, ljekovitog i aromatičnog bilja i šumskih plodova,
• Plantažiranje ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja,
• Proizvodnja ekoloških čajeva, etarskih ulja, biljnih ekstrakata, sušenog voća i povrća, sjemenskog i sadnog materijala,
• Voćarstvo- vinogradarstvo- rasadnička proizvodnja i plantažiranje,
• Razvoj pčelarstva, organska proizvodnja meda i proizvoda od meda,
• Izrada i realizacija programa iz oblasti ljekovitog bilja, kao i drugih programa iz agrara.

Svojim potencijalnim partnerima nudimo programe za koje tražimo podršku u vidu zajedničkih ulaganja u 6/ šest/ projekata, koje niže navodimo, a za koje mislimo da su od obostranog interesa:

1. Projekat- ljekovito bilje/ “Ljekobilje” Trebinje je najveći proizvođač ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, plantažnog i samoniklog, na teritoriji Bosne i Hercegovine. Zainteresovani smo za zajedničko ulaganje na projektu viših faza prerade ljekovitog bilja u začine, namenjene za komercijalnu i industrijsku upotrebu u prehrambenoj proizvodnji, kao i ekstrakata za potrebe farmaceutske,prehrambene i kozmetičke proizvodnje/.

2. Projekat- organska proizvodnja meda i proizvoda meda / U poznatim povoljnim klimatskim uslovima Hercegovine uspeva veliki broj biljaka, i to kako samoniklog, tako i onog koje se plantažno gaji. Sve to predstavlja dobru osnovu za organsku proizvodnju meda od samoniklog bilja kao što su Salvia officinalis, Satureja montana, itd. Tako dobijeni med nalazi primenu i u medicinskim tretmanima/.

3. Projekat- proizvodnja šampinjona i Šiitake/Nudimo objekat za proizvodnju gljiva sa kompletno urađenom projektnom dokumentacijom i tehnologijom. Projektovani kapacitet fabrike, najveće na Balkanu, iznosi 10 tona gljiva na dan. Primera radi, Šiitaka je gljiva koja se na teritoriji ex Jugoslovenskih republika ne gaji, a u svetu po proizvodnji zauzima drugo mesto. Trenutno, za potrebe Bosne i Hercegovine se 50% gljiva uvozi./

4. Projekat- proizvodnja cveća i drugih biljnih vrsta u staklenicima i plastenicima/ Na području Hercegovine postoji duga tradicija gajenja cveća. Tržište, kako domaće tako i inostrana, zahtevaju da ta proizvodnja bude ekološka/.

5. Projekat- Organska proizvodnja zdrave hrane/sa ekološkim certifikatom; više faze prerade šumskih plodova uz primjenu novih standarda u cilju dobijanja ekoloških proizvoda-divlja jabuka, drenjina, kleka, šipurak i ostalo/

6. Projekat-Proizvodnja etarskih ulja/jela, bor, kleka/

Ujedno smo u mogućnosti da Vam predstavimo i preduzeće MP” Šamot RS” sa sedištem u Sokolcu, koje je osnovano 1997., kao mješovito preduzeće MP”Rico” Pale i Šamot Holding iz Aranđelovca. Navedeno preduzeće i preduzeće”Ljekobilje” Trebinje nalaze se u okviru Rico Holding Kompanije.

Na površini od dva hektara posjeduje novoizgrađenu proizvodnu halu, pistu za proizvodnju, skladište zatvorenog i otvorenog tipa i fabriku betona.

Cjelokupna djelatnost firme se realizuje kroz:

A. Proizvodnju– obuhvata širi asortiman proizvoda i to:
 Vatrostalni dimnjak tipa “Šamodi” svih profila
 Behaton kocke, ivičnjaci,betonski blokovi i ostala betonska galanterija
 Ekskluzivna betonska galanterija “akting”
 Sve marke betona
 Betonske cijevi

B.Građevinski inženjering i konsalting– se realizuje kroz projektovanje i izvođenje radova u visokogradnji i niskogradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekta.

C. Trgovinu– obuhvata promet svih roba iz oblasti građevinarstva, sirovina i repromaterijala.

D. Usluge– remonta i ugradnje vatrostalnog materijala, ugradnju betonske galanterije, transport i skladištenje.

Preduzeće MP”Šamot RS” je zainteresovano za pronalaženje strateškog partnera i za zajednička ulaganja sa domaćim i inostranim partnerima u cilju širenja proizvodnog programa iz vlastite delatnosti, kao i uvođenje novih proizvoda srodnih delatnosti (betonski pragovi za potrebe železnice, betonski dalekovodi stubovi za potrebe El. Distribucije i dr.)

Ukoliko ste zainteresovani za naš predlog u vezi sa saradnjom, molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo bili u mogućnosti da Vam prezentujemo i ostale detalje iz naše ponude/ vrste, količine/. Detaljne podatke o našem preduzeću možete naći na stranicama sajta www.rico.co.yu.

U iščekivanju Vašeg cenjenog odgovora na predmetnu ponudu za saradnju, kao i konkretnih predloga za sastanak,

Srdačno Vas pozdravljamo!

Generalni direktor
Mr. Božo Ilić, Dipl.Ing.