Ostavinska galerija raspisuje Konkurs “Za 1000 dinara”:


Konkursom "Za 1000 dinara" želimo da propitamo koliko i kakve umetnosti može da se napravi ili izloži za 1000 dinara i koji su drugi materijalni i nematerijalni resursi sadržani u umetničkom radu. Umetnici koji izlažu novi rad dodatno mogu koristiti sva sebi dostupna sredstva za produkciju i izlaganje rada uz obavezu kvantifikovanja i valorizacije svih utrošenih sredstava i resursa. Konkurs je otvoren do 2.12. ili do 25 prijava koje uspešno ispune uslove konkursa.
www.kcmagacin.orgwww.facebook.com/kcmagacinwww.facebook.com/ostavinska/Original Article