Osnivanja asocijacije za istinu o Srbiji IOS

Postovani,

Zbog aktivnosti vulkana na Islandu doslo je do izmena u redu letenja nekih kompanija, JAT je naprimer odkazao danasnji let za Beograd iz Stokholma. Razgovor o osnivanju asocijacije IOS, koji je bio zakazan za 28. maj u 15:00 u hotelu Moskva u Beogradu pomera se za juni. O datumu tog sastanka u junu mesecu, bicete naknadno obavesteni.

Srdacan pozdrav uz zahvalnost za pokazano interesovanje za IOS,

Nikola Janic

janic@humanvoice.eu

Neophodnost osnivanja asocijacije za istinu o Srbiji i Srbima nije u zavisnosti od političke pripadnost.

Asocijacija IOS je egzistencijalno važna za Srbiju i njene građane, a naravno i za Republiku Srpsku i sve Srbe, bez obzira da li živeli u maticama ili u rasejanju. Ako ne više od toga, NGO asocijacija IOS će biti kontrola REKOMA i moći će (kao i druge nevladine organizacije) tražiti da ima uvid u rad i izveštaje REKOM-a. Vršićemo upoređivanje sa podatcima koji bude iznosio REKOM sa činjenicama kojima će raspolagati IOS, o istim dešavanjima na podrčju bivše Jugoslavije i sadašnje Srbije.
Šaljem vam tekst pisma, poslatog jednom broju ličnosti iz Srbije i Republike Srpske, sa pozivom na prvi razgovor o predstojećoj osnivačkoj Skupštini IOS-a, koji ćemo imati u subotu 28. maja u 15:00 u hotelu Moskva u Beogradu. Zašto vam šaljem to pismo? Dovoljan razlog je sama činjenica da je IOS opšta, a ne stranačka potreba i da IOS neće interesovati stranački, već opšti interes naše države i njenih građana.

Ukoliko se složite sa mišljenjem većine, i logikom, da IOS treba da podrže i stranke u vladajućoj koaliciji i stranke u opoziciji, smatrajte ovo obaveštenje i kao poziv da ispred vaše stranke neko učetvuje na razgovorima u subotu. Ako je predsednik Srbije, gospodin Boris Tadić, već dao ličnu podršku REKOM-u, (koji raplaže sa više od 2 000 000 evra samo za kampanju prikupljanja potpisa podrške) onda je logično i da u razgovor o stvaranju IOS.a prisustvuje uticajna, i u vašoj stranci jedna od vodećih ličnosti.

Zbog izuzetnog interesovanja i ograničenog broja mesta, molimo vas da nas do srede 25-og maja na e-mail janic@humanvoice.eu obavestite o vašem eventualnom dolasku i imenu osobe koja će ispred vaše stranke u suboti 28. maja biti sa nama u hotelu Moskva.

Srdačno,

Nikola Janić

————————

Na znanje:

Poštovani,

Obraćam vam se u ubeđenju da bi za Srbiju i za njene građane bilo od velike koristi ako bi ste nam se pridružili, u suboti 28. maja 2011 u 15:00 da u hotelu Moskva u Beogradu, razmenimo mišljenje o predstojećoj osnivačkoj Skupštini Asocijacije za istinu o Srbiji i Srbima.

Udruženje građana ISTINA O SRBIJI I SRBIMA je asocijacija udruženja i pojedinaca koji su opredeljeni da svojim radom i aktivnostima ukazuju i iznose činjenice od značaja u dokazivanju istine u društvenim, međunacionalnim i političkim odnosima i ulozi Srbije i Srba u njima.

Brojni zločini koji su učinjeni nad svim narodima na ratom zahvaćenim područjima na teritoriji bivše Jugoslavije, pa i na samoj teritoriji Srbije u kampanji bombardovanja od strane NATO Alijanse, zahtevaju stalan istraživački i informativni rad. U svetu, ali i u zemljama u okruženju, dugo stvarana slika da su Srbi jedini krivci za sva tragična dešavanja tokom građanskog rata, postaje permanentna istina. A za IOS su vodilja, neophodnost i obaveza , istina a ne istine.

Pored navedenog, za sve nas je veoma važna privredna kredibilnost Srbije, njeni privredni i ljudski resursi, inovativne, naučne i druge aktivnosti, kao i prirodna i kulturna dobra po kojima se Srbi i Srbija prepoznaju ili mogu biti u pozitivnom odnosu prepoznati.

Imajući sve ovo u vidu, Asocijacija građana ISTINA O SRBIJI I SRBIMA (IOS), planira da svoju aktivnost iskaže kroz nekoliko informativnih centara i redakcija, kako bi što više polja i aktivnosti bile pokrivene. O tome treba da razmenimo mišljenje i predloge. Neke smo već diskutovali, kao na primer:

1. IZDAVAčKA DELATNOST – Pokretanje edicija i izdavanje publikacija na temu ratni zločini nad Srbima u dvadesetom i dvadeset prvom veku. Izdavanje publikacija o privrednim aktivnostima srpskih kompanija. Prikupljanje i publikovanje informacija o inovativnim i istraživačkim delatnostima i primenjivosti istih kroz privrednu aktivnost. Uređivanje i publikovanje podataka o prirodnim dobrima i ljudskim resursima Republike Srbije. Snimanje dokumentarnih TV emisija, filmova i drugo.

2. INFORMATIVNI CENTAR – praćenje društvenih odnosa, političkih i socijalnih kretanja u Republici Srbiji i Republici Srpskoj i sa istima upoznavati Srbe širom sveta, odnosno ukazivati na adrese na kojima iste podatke mogu da pronađu i da ih koriste. Praćenje zakonodavne aktivnosti u njihovim pripremnim fazama i na iste reagovati predlozima i mišljenjima putem dopisa, štampe, elektronskih medija i drugim javnim nastupima.

3. INTERNET PORTALI – na kojima bi članovi i drugi zainteresovani za istinito prikazivanje činjenica o Srbiji i Srbima, iznosili svoje mišljenje i sa istim, posredstvom ovog, i drugih medija, informisali javnost.

4. CENTAR ZA PREVODILAčKU DELATNOST LEPŠE LICE SRBIJE – osnovni cilj ovog centra je da Srbija svetu pokaže svoje pravo, tako što bi se književna, publicistička dela i dela iz istoriografije za koje se proceni da mogu i treba da predstavljaju Srbiju i Srbe u svetu, prevela na značajne svetske jezike i plasirala čitaocima. Ova dela bi bila veran tumač istine o Srbiji i Srbima, čime bi se i naš uticaj u svetu poboljšao.

5. PROMOTIVNI CENTAR IOS – će organizovati tribine, okrugle stolove, seminare i stručna savetovanja u matici i u rasejanju, sa ciljem da se javnost upozna sa mnogim skrivenim činjenicam i istinom, neophodnom za sve nas. Da iznesemo dokaze da su mnogi izveštaji NGO koji se odnose na prostor bivše Jugoslavije i sadašnje Srbije netačni. Da su opisivanja situacija u srpskim pokrajinama i delovoima Srbije modifikovane, a ne činjenične.

Ovo su samo neki od planova rada asocijacije IOS. O tome je neophodno da porazgovaramo, jer nam nije ostalo mnogo vremena do osnivačke Skupštine, koju planiramo za kraj juna.

Imajući u vidu vaš dosadašnji radni i profesionalni angažman, cenimo da bi vaše prisustvo na ovom konsultativnom i pripremnom skupu bilo od velike koristi za osnivanje, kao i za buduće aktivnosti ASOCIJACIJE ZA ISTINU O SRBIJI I SRBIMA.

Molimo vas da nam najkasnije do 24. maja, potvrdite vaš dolazak na E-mail adresu: janic@humanvoice.eu

Srdačan pozdrav u ime Organizacionog odbora IOS-a, i moje lično poštovanje,

Nikola Janic

predsednik NGO Humanvoice

www.janic.se

www.koreni.net

PS. Ukoliko ste sprečeni da se vidimo 28-og maja, nadamo se da ćete krajem juna imati mogućnosti i volju da prisustvujete osnivačkoj Skupštini IOS-a.