Most između Kanade i postojbine

Međunarodna bibliotekarska konferencija okupila je u Beogradu veoma reprezentativna svetska naučno-istraživačka imena iz ove oblasti. Među njima je bila i jedina predstavnica srpske dijaspore, Dragica – Draga Dragašević, Kanađanka srpskog porekla, zaposlena u Biblioteci grada Toronta. Ona je održala veoma zapaženo i, po oceni gotovo svih učesnika, najkvalitetnije predavanje.

Informacije na 140 jezika

Biblioteka ima mnogo zaposlenih koji govore više jezika. Ako ogranak biblioteke nema osobu koja govori određeni jezik, koristi se servis telefonskih prevoda. Pri tom je zaposleni povezan sa tumačem na jednom od 140 jezika koje koriste imigranti u Kanadi, i na tri linije održava komunikaciju između biblioteke, prevodilaca i korisnika bibliotečkih usluga.

Istovremeno, u predvorju Narodne biblioteke Srbije bila je postavljena izložba Biblioteke grada Toronta, a po završenoj konferenciji Draga Dragašević je, na poziv prof. dr Branimira Inića, održala još jedno predavanje, ali na „Karić“ univerzitetu, pred 150 studenata i profesora. Bila je i gost prestolonaslednika Aleksandra Drugog, kome je darovala bogato opremljenu monografiju dinastije Petrović iz Crne Gore, a sa učesnicima konferencije prisustvovala je parastosu kralju Aleksandru Prvom Karađorđeviću na Oplencu, povodom 70 godina od kraljevog ubistva u Marseju.
Budući da Toronto, jedan od kulturno i jezički najraznolikijih gradova sveta, godišnje privlači na hiljade imigranata, gospođa Dragašević je u svojoj naučnoj studiji istakla da biblioteka ove kanadske metropole ima zadatak da služi toj promenljivoj populaciji, objedinjujući kulturnu toleranciju, potrebe pojedinih gradskih naselja, uspešno planiranje i finansijsku odgovornost. Ona je na Međunarodnoj bibliotekarskoj konferenciji, kao i na „Karić“ univerzitetu, govorila o ekonomskoj ulozi Biblioteke grada Toronta na planu integracije novodošlih u kanadsko društvo, s posebnim osvrtom na ulogu biblioteke u održavanju etničkog porekla imigranata u Torontu – gradu sa 2,5 miliona stanovnika, od kojih je 49 odsto rođeno van Kanade.

Najveća biblioteka u Kanadi

Biblioteka grada Toronta ima 98 ogranaka (99. će uskoro biti otvoren). Kao najveća u Kanadi, ima fondove koji se mere desetinama miliona raznovrsnog bibliotekarskog materijala. Ujedno je i jedna od najprometnijih biblioteka na svetu, sa 30 miliona pozajmica iz bibliotečkog fonda i 18 miliona poseta korisnika na godišnjem nivou.

– Kroz službeni moto „Različitost je naša snaga“, cilj Toronta je da obezbedi potpuno učešće svih etnokulturalnih zajednica u ekonomskom, političkom, socijalnom i kulturnom životu grada. U tom smislu i strateški plan naše biblioteke je da kroz bogatstvo bibliotečkog materijala, usluge i odgovarajuće programe podržava ove ciljeve u pomoći novim imigrantima, kako bi se oni bolje integrisali, naučili engleski i francuski jezik, te prevazišli barijere pri zapošljavanju, a da istovremeno održavaju i vezu sa kulturom svojih predaka – naglasila je gospođa Dragašević.
U tom smislu ona je veoma iscrpno objasnila da postoje besplatni programi za učenje jezika, kursevi za prekvalifikaciju, kao i za sticanje kanadskog državljanstva. Na veb-sajtu Biblioteke grada Toronta postoji i posebno odeljenje za pomoć novim Kanađanima – kako da nađu posao, dobiju karticu socijalnog osiguranja, postignu zvanično priznavanje svoje profesije ili obave prekvalifikaciju, što je razvijeno u partnerstvu s kanadskom vladom.

Voditelj zbirke

Draga Dragašević je, kako se navodi u njenoj biografiji, voditelj Zbirke višejezičnog materijala u torontskoj biblioteci. U oblasti multikulturizma i višejezičnosti specijalizovala se 25 godina. Pripada trećoj generaciji Kanađana srpskog porekla, a očuvala je i znanje srpskog jezika. Veoma je aktivna u okviru srpske zajednice.

– Naš dečji servis takođe gradi mostove koji povezuju porodice sa postojbinom i pomaže novodošloj deci da se prilagode životu u Kanadi. Mališanima je omogućen besplatan telefonski servis, tako da deca mogu da telefoniraju i slušaju priče na različitim jezicima, da pozajmljuju kompakt-diskove i video-trake na jeziku odakle su poreklom, dok im letnji program omogućava da poboljšaju znanje engleskog jezika – napomenula je gospođa Dragašević.
Veoma bogati resursi Biblioteke grada Toronta pružaju svakome mogućnost, ukazala je ona, da sačuva svoje duhovno istorijsko blago i da kreira budućnost koja pruža velike mogućnosti. Istakla je da biblioteka širi i obogaćuje demokratiju, kulturu, obrazovanje i ekonomski život Toronta, grada koji svakim danom sve više raste.