Konferencija za štampu povodom godinu dana rada Vlade

KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU POVODOM GODINU DANA RADA VLADE

Danas je u Pres sali Vlade Republike Srbije održana je konferencija za prva u nizu konferencija za štampu povodom godinu dana rada Vlade Republike Srbije koja je u sadašnjem sazivu zvanično započela sa radom 4.3.2005. Učesnici današnje konferencije su bili Ministarstvo za dijasporu (prof. dr. Vojislav Vukčević, ministar), Ministarstvo prosvete i sporta (Slobodan Vuksanović, ministar i Aleksandar Šoštar, direktor Uprave za sport), Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine (Ministar Aleksandar Popović i dr Miroslav Nikčević, direktor Uprave za sport) i Ministarstvo kulture (Dragan Kojadinović, ministar).

Ministar za dijasporu prof. dr Vojislav Vukčević je istakao da je Ministarstvu za dijasporu prethodilo Ministarstvo za odnose sa Srbima van Srbije, ukinuto januara 2001. godine, a danas poslove istog sadržaja i nadležnosti obavlja Ministarstvo za dijasporu, koje je započelo sa radom pre godinu dana. Željama, potrebama, interesima i zahtevima dijaspore Ministarstvo se bavi iz novootvorenog zdanja, koje ne smatramo samo administratiivnom zgradom, već i kućom dijaspore.
Na osnovu želja koje su koje su nam naši ljudi koji žive u rasejanju i sami rekli i na osnovu depeša Ministarstva za inostrane poslove SCG unazad deset godina shvatili smo da su velika želja naših ljudi bile izmene i dopune Zakona o državljanstvu kako bi lakše došli do našeg državljanstva.Inicirali smo promene i 14. 12. 2004. u Skupštini Republike Srbije je usvojen novi Zakon o državljanstvu kojim je omogućeno steći naše državljanstvo samo putem pismene izjave lica koje aplicira da Republiku Srbiju smatra svojom državom.
Naši ljudi u dijaspori s obzirom na udaljenost prebivališta nekih od njih od naših diplomatsko-konzularnih predstavništava gde im je bilo omogućeno da glasaju smatraju da im treba omogućiti glasanje putem ekektronske pošte, što će Ministarstvo inicirati kroz Predlog zakona o izboru narodnih poslanika.
Inicirali smo izmene Zakona o Vojsci, to jest predložili smo mere kojima bi se olakšalo služenje vojnog roka regrutima koji žive u dijaspori – otkup vojnog roka, skraćenje istog, periodično ili alternativno služenje vojnog roka.
Uveliko smo posvetili pažnju statusu srpskih nacionalnih manjina u zemljama u kruženju. Izuzetno je zabrinjavajuća činjenica da u Republici Sloveniji živi između 20 000 i 30 000 bezimenih pojedinaca, prvenstveno srpskog porekla koji žele da budu priznati, samim tim da im se priznaju i sva prava kojih su lišeni.
Radi se na Predlogu Zakona o dijaspori kojim bi se pravno regulisao položaj srpske dijaspore.
Prilikom posete delegacije Ministarstva kod patrijarha srpskog gospodina Pavla, kako bi Ministarstvo dobilo blagoslov za svoj rad zamolili smo ga da pokrene inicijativu kod Svetog sinoda SPC kako bi preko parohija naše crkve u dijaspori dobili podatke o imenima i adresama naših ljudi.
I ostali prisutni ministri su se dotakli izeđu ostalog i pitanja koja se tiču dijaspore-restitucija (povraćaj oduzete imovine srpskim zarobljenicima nakon Drugog svetskog rata), ″odliva mozgova″, obnavljanja srpskih kulturnih centara, i dopunske nastave na srpskom jeziku u dijaspori.