Konferencija za štampu Ministarstva za dijasporu

Danas u Vlade Republike Srbije održana je konferencija za štampu povodom najnovijih ostvarenih inicijativa i predloga Ministarstva za dijasporu i saopštavanja imena dobitnika književne nagrade VELIKE BAZJAŠKE POVELjE Saveza Srba u Rumuniji.

Novinarima su se obratili zamenik ministra Aleksandar čotrić, pomoćnik ministra Miodrag Jakšić, poslanik i predsednik Saveza Srba u Rumuniji Slavomir Gvozdenović, član Saveta Srba u Rumuniji Ljubomir Stepanov, književnik Milovan Vitezović i Predrag Rakočević iz Nemačke.

Ukazavši da je Ministarstvo za dijasporu institucija koja se bavi pitanjima 4 miliona Srba koji žive u rasejanju, zamenik ministra je naglasio konstituisanje Kolegijuma ministra za dijasporu koju je donela Vlada na sednici održanoj 21. jula 2005. godine.

Objasnivši da Kolegijum ministra, kao stalnu koordinacionu grupu, sačinjavaju predstavnici više ministarstava (ministar unutrašnjih poslova, ministar privrede, ministar finansija, ministar prosvete i sporta, ministar kulture i ministar za dijasporu) Aleksandar čotrić je precizirao njihove zadatke rekavši

– Zadatak Kolegijuma ministra je koordinacija poslova iz delokruga nadležnih ministarstava, kao i razmatranje i davanje predloga vezanih za statusna pitanja dijaspore, utvrđivanje olakšica prilikom uvoza, pospešivanje i ulaganje u privredu i učešće dijaspore u postupku privatizacije, unapređenje kulture, praćenje aktivnosti na popisu dijaspore, kao i druga pitanja vezana za položaj dijaspore.

Podsetivši da je Savez Srba u Rumuniji krovna organizacija srpske zajednice, čotrić je najavio kulturnu manifestaciju „Dani Preobraženja Srba u Rumuniji“ koja će se održti u periodu od 17-19. avgusta 2005. godine.

Ujedno naglasivši da je pomenuta manifestacija značajna kulturno, prosvetno i nacionalno za srpsku dijasporu, čotrić je rekao, da je kruna manifestacije uručenje Velike bazjaške povelje književniku Milanu Vitezoviću.

Naglasivši da je podrška koja dolazi iz matice veoma značajna za dalji razvoj kulture u Rumuniji Slavomir Gvozdenović je rekao:

– U okviru manifestacije i ove ćemo godine organizovati više međunarodnih književnih večeri, više okruglih stolova na temu srpske književnosti u Rumuniji, pesničko podne na Dunavu, posetu srpskim zajednicama u više mesta na levoj obali Dunava i izložbu „Dunavska klisura na starim razglednicama“. To je ujedno i prilika da sačinimo bilans svoje kulture, posebno svog izdavaštva, koje je jedno od najstarijih u Rumuniji.

član Saveta Srba u Rumuniji Ljubomir Stepanov ukazao je da iz naslova koji su štampani u Izdavačkoj kući SSR u Temišvaru može se doneti zaključak da danas Srbi u Rumuniji imaju možda najbogatije izdavaštvo u srpskom rasejanju i da godišnja izađe oko 20 naslova.

– Šta je poezija, ako nije najiskrenije moguće i najsvečanije proslavljanje maternjeg jezika. Poezija je slava jezika. Ja ću Bazjašku povelju primiti kao tapiju na jezik. Ta tapija ima još posebniju vrednost, jer je dodeljuju Srbi iz Rumunije, kojima je naš srpski jezik najveća svetinja-mera narodnog identiteta. – ovim rečima se zahvaliio Milovan Vitezović, dobitnik ovogodišnje Velike bazjaške povelje.
Obrativši se prisutnima pomoćnok ministra za dijasporu Miodrag Jakšić je najavio 50 međunarodni Sajam knjiga u Beogradu na kome će Ministarstvo za dijasporu, po drugi put, imati svoj štand.

Jakšić je pomenuo da u vreme održavanja Sajma knjiga Ministarstvo i udruženje književnika Srbije dodeljuje našim piscima iz rasejanja književne nagrade „Arsenije čarnojević“ i „Stojan Stiv Tešić“.

Jakšić je ukratkopodneo izveštaj o svom boravku u Kanadi.

Na kraju novinarima se obratio Pedrag Rakočević predsednik Skupštine srpske dijaspore iz Nemačke za pokrajinu Baden-Virtenberg.