Kako transferisati novac iz inostranstva ?

Postoji više načina da kao fizičko lice primite uplatu novca iz inostranstva posredstvom banaka i kompanija za transfer novca. Procedure su pojednostavljane i sada brzo i jednostavno možete primiti određenu svotu novca kao poklon ili pomoć od svojih prijatelja ili rođaka iz inostranstva. Troškovi bankarskih provizija transfera novca su svedeni na minimum, a sigurnost poslatog novca je neupitna.

Western Union – gde u poslovnici u roku od pet minuta nakon uplate pošiljaoca možete da podignete pristigla sredstva.

– Procedura je jednostavna, jer se uplata šalje na ime i prezime primaoca, uz podatke o tačnoj adresi stanovanja, koja obuhvata i ime grada i države.
– Troškove transfera novca snosi pošiljalac i iznose do 30 EUR, u zavisnosti od iznosa.
– Pri podizanju novca je potrebno da znate tačne podatke onoga ko vam šalje novac, odnosno ime i prezime, adresu stanovanja, grad i državu, kao i MTCN broj (money transfer control number), poželjno, ali nije obavezno da ga znate.
– Telefonski se može proveriti da li je transakcija izvršena.

Bankarska loro doznaka (loro i nostro, primanje i slanje – italijanski)
Procedura prijema novca na ovaj način je jednostavna i traje u proseku tri radna dana, pri čemu je potrebno dati izjavu o poreklu novca.
Prilikom slanja sredstava pošiljaocu je potrebno dati sledeće podatke:

– ime i sedište banku primaoca (beneficiary bank), SWIFT CODE; ime primaoca (beneficiary name), adresu, IBAN (međunarodni broj bankarskog računa), iznos, svrhu uplate novca, zatim podatke korespondentne banke (Intermediary bank), nejno ime, sedište i SWIFT CODE (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication: supplies secure messaging services and interface software to wholesale financial entities)
– Provizije prilikom prijema novca su zanemarljive (plaća ih primalac), kreću se od oko 0,10-0,40% i plaćaju se u dinarima.
Banke nude niz povoljnosti za loro doznake Banca Intesa obezbeđuje izuzetno brz i kvalitetan transfer primanja deviznih sredstava iz inostranstva ili deviznih plaćanja prema inostranstvu.

Loro doznakama novac se iz inostranstva šalje po najpovoljnijim uslovima i u najkraćem mogućem roku, uz instrukcije koje možete da dobijete na svakom šalteru.

Sredstva iz inostranstva se isplaćuju u valuti po izboru korisnika, odnosno valuti u kojoj je novac poslat ili u dinarima. Na ovaj način, iz inostranstva, preko Banca Intesa možete primiti novčani poklon ili pomoć uz izuzetno nisku proviziju.

Banca Intesa ima izuzetno niske provizije za loro doznake, koje zavisi od visine upućenog novca i smanjuje se sa visinom iznosa.

Raiffeisen banka, takođe nudi brz, kvalitetan i siguran transfer novca iz inostranstva, kao i slanje novca u inostranstvo sa deviznih računa klijenata banke.

Transfer novca iz inostranstva, putem loro doznake, vrši se iz svih zemalja sveta, preko razvijene mreže korespodentskih banaka, uz instrukciju koju možete dobiti u bilo kojoj ekspozituri Raiffeisen bank. Isplata se vrši u valuti priliva, a na zahtev klijenta isplata se može vršiti i u dinarima. Provizija se obračunava u zavisnosti od iznosa priliva, pri čemu se iznos provizije smanjuje sa rastom visine priliva i kreću su od oko 0, 20% do 0, 40%.

Provizija se obračunava u dinarima, bez obzira na valutu priliva novca.

Komercijalna banka daje niz pogodnosti za prijem i isplatu deviznih sredstava iz inostranstva u korist deviznih računa ili deviznih knjižica svojih klijenata. Doznake iz inostranstva mogu se primati iz svih zemalja sveta, a isplata se vrši u originalnoj valuti u kojoj su sredstva poslata ili na zahtev klijenta u dinarima. Instrukcije za prijem doznake iz inostranstva, u zavisnosti iz koje zemlje primate novac i u kojoj valuti, mogu se dobiti u bilo kojoj ekspozituri banke.

Važnost IBAN broja

Posebnu napomenu Komercijalna banka svojim klijentima daje u vezi IBAN broja iz razloga da bi se nesmetano odvijao prenos sredstava iz inostranstva u korist deviznih računa.

– IBAN je neophodan za sve klijente koji po bilo kom osnovu očekuju priliv iz inostranstva ili usmeravaju sredstva u inostranstvo i predstvalja sastavni je deo svih instrukcija za devizne prilive i usmeravanje deviznih sredstava u inostranstvo.
– IBAN (international bank account number) predstavlja niz od 22 alfanumerička znaka, koji precizno identifikuju zemlju, banku i račun klijenta u banci bilo gde u svetu, a primenjuje se u svim zemljama Evropske unije.
– IBAN omogućuje automatizaciju procesa plaćanja u medjunarodnom platnom prometu, smanjuje mogućnost grešaka, i skraćuje vreme prenosa sredstava.

U Komercijalnoj banci ističu da je pošiljaocu sredstava iz inostranstva potrebno skrenuti pažnju na važnost IBAN broja jer je neophodno da bude naveden na nalozima za uplatu iz inostranstva, to je način da ubrza prenos sredstava i izbegnu dodatni troškovi.
– Ukoliko izostane IBAN broj na nalogu za uplatu ino banka može da zaračuna dodatne troškove, koji su višestruko veći od iznosa troškova obrade naloga za prenos novca sa IBAN brojem, i padaju na teret klijenta, odnosno primaoca sredstava.
– Prilikom prijema loro doznake iz inostranstva pošiljaocu iz inostranstva obavezno dostavite svoj tačan IBAN broj, koji on navodi prilikom slanja novca.
– Informacije o tome koji je vaš IBAN broj dobijate na šalteru Komercijalne banke.

Posebne pogodnosti Komercijalne banke za transfer novca iz Nemačke Ekskluzivna ponuda Komercijalne banke za transfer novca iz Nemačke omogućava da brzo i efikasno dobijete novac iz ove zemlje uz minimalnu nadoknadu.

– Da biste izvršili transfer novca iz Nemačke u Srbiju potrebno je da imate otvoren račun u bilo kojoj nemačkoj banci i devizni račun u Komercijalnoj banci u Srbiji.
– Pre prvog transfera novca iz Nemačke poželjno je da se infomišete o proceduri transfera novca u Poslovnoj jedinici Komercijalne banke u Frankfurtu na Majni, svakim radnim danom od 08:30 do 16:30
Adresa: Komercijalna Banka a.d. Beograd,
Zweigstelle Frankfurt /M Rossmarkt 23, 60311 Frankfurt am Main
E- mail: info@kombank. de
Telefon: + 49 (0) 69 281 095
Faks: + 49( 0) 69 284 366

– U Srbiji, detaljne informacije možete dobiti u svakoj ekspozituri banke.

– Bankarska naknade se plaća u dinarskoj protivvrednosti, i snosi je primalac novca. Iznos nadoknada na uplaćen iznos do 250 EUR je 5 EUR, od 250 do 700 EUR je 7 EUR, a preko 700 EUR je 9 EUR.

Od prošle godine sve banke u sistemu DinaCard svojim korisnicima nude servis prijema novca iz inostranstva za fizička lica putem DinaCard platnih kartica, to važi za sve korisnike DinaCard platnih kartica. Procedura slanja novca je jednostavna i brza, uz minimalan trošak i za pošiljaoca i za primaoca.

– Prilikom slanja novca potrebno je da osoba koja šalje novac iz inostranstva navede samo broj DinaCard kartice primaoca.
– Uplata se vrši u stranoj valuti, a novac isplaćuje isključivo u dinarima, po srednjem kursu NBS-a na dan uplate.
– Novac iz inostranstva može poslati samo fizičko lice, a plaćanje robe i usluga korišćenjem tog servisa nisu mogući.
– Maksimalna vrednost transakcije je 2.000 evra, ne uključujući trošak slanja, koji nije veća od 5% uplaćenog iznosa.
– Troškovi za pošiljaoca znatno su niži od troškova koji se plaćaju pri slanju novca preko banke, a trošak primaoca zavisi od banke koja mu je izdala karticu.
– Novac se šalje preko banaka ili drugih pravnih lica u inostranstvu koja su registrovana za ovaj servis.
– Uplatu je moguće podići u roku od 24 sata od uplate, odnosno sledećeg radnog dana.
– Korisnicima DinaCard kartica, novac se može slati iz više od sto zemalja širom sveta

Usluge servisa prijema novca iz inostranstva realizovan je posredstvom kompanije RIA – Ria Financial Services, koja je treća najveća kompanija za slanje novca u svetu.

Informacije o ovom servisu možete dobiti i putem sledećih brojeva telefona u sledećim zemljama:

Sjedinjene Američke Države i Kanada: (800) 500 3994
Španija: (900) 805 367
Italija: (800) 940 004
Francuska: (800) 777 858
Velika Britanija: (800) 180 940
Nemačka: (0800) 372 4742
Švedska: (867) 975 09
Švajcarska: (800) 372 372
Irska: (800) 930 169
Belgija: (800) 99 325