Jana Todorovic pevala sam i gde sam trebala i gde nisam,sada sam potrebna i svom detetu.