Grad Beč ponovo prodaje polovna vozila i mašine

Grad Beč nekoliko puta godišnje, daje na prodaju stara i islužena vozila, i mašine koje nisu više u redovnoj upotrebi u gradskim službama. Ta vozila i mašine se ne odnose odmah na otpad, već se nude privatnim licima na prodaju. Ovih dana se ponovo održava takva jedna prodaja i to od 13. do 14. februara 2017. u vremenu od 08.00 do 13.00 sati vozila i mašine se mogu lično pogledati, i to na dve lokacije:
Vozila i mašine: MA 48 – Abschleppgruppe, 11., Jedletzbergerstraße 1 (Petlja na autoputu – Simmeringer Haide)
Vozila za odnošenje smeća: MA 48 – Schafflerhof, 22., Schafflerhofstraße 271

Od vatrogasnih vozila do vozila za prikupljanje smeća

Preporučuje se, u svakom slučaju, da se mašine pregledaju na licu mesta zato što je u velikom broju slučajeva potrebna popravka, a nisu ni pregledani u pogledu tehničke ispravnosti. Posle prodaje, oni obično služe za rezervne delove, ali se ni u ovom slučaju ne daje nikakva garancija, jer nisu obavljeni tehnički pregledi.
Takođe se mogu pronaći i brojne prikolice, bageri, vatrogasna vozila, vozila hitne pomoći kao i više kipera, mašina za čišćenje snega i razne manje mašine.
Ponude za otkup ovih vozila se moraju predati u zatvorenoj koverti najkasnije do 20. februara 2017. godine u 13.00 sati u nadležnom magistratu MA 48.
Formulari za ponude mogu se dobiti prilikom razgledanja ili na internet stranice MA 48.
2017., Dijaspora, BečOriginal Article