Generalni konzul Ivana Stojiljković na godišnjem radnom sastanku sa Prefektom Valeriom Valenti

2. decembar 2019. godine

GK Ivana Stojiljković se sastala sa prefektom Valeriom Valenti i članovima radne grupe prefekture.

Ovaj sastanak predstavljao je zvanični godišnji susret i razgovor o dosadašnjoj saradnji ali i planovima za unapređenje u korist državljana R.Srbije koji žive na ovoj teritoriji i susreću se sa pojedinim problemima prilikom ostvarivanja svojih prava.

Stojiljković se prefektu, koji je na ovoj funkciji od februara 2019.godine, zahvalila za izuzetan doprinos saradnji sa srpskom zajednicom.

Prefekt u Italiji je državni predstavnik, koji ima političku odgovornost i deluje zajedno sa Kvestorom. Tehnički je odgovoran za sprovođenje zakona u slučaju ugrožavanja javne bezbednosti i ostvarivanja prava građana.

Razgovaralo se o četiri osnovna problema sa kojima su se susretali državljani Srbije i za svaki od njih, uz razumevanje i podršku Prefekture, napravljeni su dogovori kako da se reše kako bi što pre bili prevaziđeni. Sa većinom ovih problema susreću se i sa predstavnicima drugih kulturnih zajednica u Trstu pa su veoma zahvalni na našoj inicijativi da se zajednički pronađu rešenja.

Original Article