Francuska podstrek za ostale

U subotu je, u Dižonu, u hotelu „Kirjat“, održan troipocasovni sastanak Inicijativnog odbora (izabranog 4. novembra, na skupu u Jugoslovenskom kulturnom centru u Parizu) za sazivanje Skupštine dijaspore Francuske.
Pošto je, nakon nedavnog beogradskog formiranja našeg Svetskog saveta dijaspore, donesena odluka da se skupštine dijaspore održe u svim zemljama gde žive naši ljudi, to je dogovoreno da se demokratskim putem izaberu delegati koji bi sacinjavali Glavnu skuštinu dijaspore.
Dižonskom sastanku prisustvovali su: predsednik Svetskog saveta dijaspore dr Cedomir Nestorovic, predsednik Zajednice srpskih i jugoslovenskih udruženja u Francuskoj Zoran Jankovic, predsednik Svesrpske zajednice Francuske Ivan Jankovic, predstavnik Lionske zajednice Spasoje Krivokapic, predstavnik Strazburske zajednice Ivan Pavlovic, predsednik Asocijacije Srba Republike Srpske Rade Adamovic, jedini odsutan bio je Parižanin dr Sima Mraovic, a ovaj konstruktivni sastanak svojim prisustvom uvelicali su konzuli: pariskog podrucja Gavrilo Kneževic, lionskog Slobodanka Jastrebic i strazburskog Trojan Stankovic.

Cirkularno pismo

Ovo je prvi ovakav sastanak održan u inostranstvu (što je i razumljivo, jer je predsednik Saveta dijaspore „Francuz“), što bi trebalo biti podsticaj za druge zemlje.
– Pretpostavlja se da ce u drugim zemljama Evrope tok dogadanja teci slicnom dinamikom, ali i da prekookeanske zemlje nece moci pratiti taj ritam. A ovih dana krenucemo sa cirkularnim pismom u kojem cemo naše gradane informisati o okolnostima i razlozima za formiranje Skupštine, kako bi znali o cemu se radi – zakljucio je predsednik Svetskog saveta dijaspore gospodin Nestorovic.

– Dogovorili smo se da se formiraju regionalne skupštine sa po 30 delegata, za svako od tri konzularna podrucja u Francuskoj, a oni ce dati svoje predstavnike za Skupštinu dijaspore Francuske – kaže gospodin Nestorovic.
Na svakom od tih konzularnih podrucja pravili bi se informativni skupovi na kojim bi se sunarodnici obaveštavali o programu, ciljevima, nacinu rada.
– Naša je želja da tu bude 50 odsto predstavnika gradana i 50 odsto predstavnika klubova i udruženja. A iako je na dižonskom sastanku bilo i razmimoilaženja u shvatanju i prilazima, došli smo do zajednickih zakljucaka – kaže dr Nestorovic.
U pravcu, zaista, demokratskog i objektivnog saziva Skupštine, predstojeci tempo rade je sledeci: do kraja aprila obavili bi se informativni sastanci, do kraja maja formirale bi se regionalne skupšine, a do 15. juna glavna Skupština za Francusku.