Bolja saradnja sa maticom

U pariskom predgradu Montroj i sali za sastanke pri restoranu „Bila jednom jedna Jugoslavija“, održana je proširena sednica Inicijativnog odbora za ujedinjenje Srba u Francuskoj.
Skup je uz prisustvo dvadesetak predstavnika našeg organizovanog življa u Parizu i okolini, uprilicen u cilju ujedinjenja i zajednickog delovanja svih naših udruženja, kao i pojedinaca u Francuskoj, te uspostavljanja cvršcih veza sa otadžbinom i Srbima u svetu. Ocekivao se veci odziv pozvanih, jer nisu došli predstavnici Ambasade SRJ, predsednik Zajednice srpskih i jugoslovenskih klubova Zoran Jankovic i kandidat za Savez dijaspore, dr Ceda Nestorovic.
Zadatak Inicijativnog odbora izabranog 18. novembra 2001. godine, bio je da izradi predlog programa rada i pregled šema nacina organizovanja. Na sastancima, Inicijativni odbor je definisao predlog osnovnih postavki, ciljeva i programa, a u toj izradi ucestvovali su: Ivan Jankovic, dr Sima Mraovic, Dragan đuric, Zoran Milinkovic, Rade Adamovic, Miki Cirovski i Rade Rabrenovic.
Na sastanku u Montroju svi okupljeni pozvani su da daju mišljenja o predloženim dokumentima, te iznesu predloge za eventualne izmene i dopune u pravcu formiranja buduce jedinstvene Zajednice Srba Francuske.
– Neko je primetio da pravimo kucu od krova. Nije tacno, jer imamo novu snagu sa ozbiljnim pristupom, te ne idemo od krova, vec od baze. Uostalom, moramo da imamo vojskovode koje treba da vode vojsku, a vojska je naš narod – u uvodu je rekao predsednik Svesrpske zajednice Francuske Ivan Jankovic.
Ciljevi novog programa su da se ujedini i povrati nacionalni ugled Srba, održavaju i neguju medusobni odnosi Srba u svetu, brane srpski nacionalni interesi na medunarodnom planu, saraduje sa vlastima u SR Jugoslaviji, Republici Srbiji, Republici Crnoj Gori, Republici Srpskoj i „okupiranoj Republici Srpskoj Krajini“, po svim pitanjima koja se odnose na ujedinjenje srpskog naroda i odbranu srpskih nacionalnih interesa.
Dr Sima Mraovic je naglasio da je bitno školstvo, odnosno decu nauciti srpskom jeziku i kulturi, a potom ih uputiti na strucna usavršavanja, a i imati dobre odnose sa francuskim institucijama, sa JKC, kao i osnovati Sud casti Srba u Francukoj pridržavajuci se pravilnika srpskog ponašanja kojeg ce usvojiti Skupština Zajednice Srba Francuske.

U interesu svih

– Mi u Francuskoj smo veci od Cacka. Dakle, ima nas dovoljno i mora da možemo da uradimo ono što želimo, a prethodno se okrenemo i našem narodu ovde, ovima koje predstavljamo. Svi nam mogu prici, svima su vrata otvorena. Država nam ja pružila ruku, prihvatili smo je. Sada od svih organizacija pravimo jednu jedinstvenu, koja, ipak, treba da bude nezavisna. A tek kad se sazove Skupština Zajednice Srba Francuske, kad naši ljudi kažu šta misle i donese se Statut kao pravilnik ponašanja, tek cemo tada uraditi srpski posao. Treba da delujemo u zajednickom interesu i da se ucincima ponosimo – objasnio je Ivan Jankovic.

Ne može bez politike

Jedan od sastavljaca Programa ujedinjenja bio je dr Mraovic:
– Osnovna želja države bila je: „Ne mešajte se u politiku“, ali su politicka pitanja od egzistencijalnog znacaja. Ne baviti se politikom, znaci otuduti narod od zemlje. Tacno je da u Programu ima politicke boje, ali to Srbi žele. Nece se Srbi otuditi ako govorimo o Hagu, mi kao Zajednica moramo da imamo politicke stavove. Cilj Programa je da dospe do svakog Srbina, a oni ce sagledati da li se u tome vide. Svet je sada digitalnog karaktera, sa „da“ i „ne“. Srbi moraju jasno kažu šta misle.