Amfilohije: Crna Gora građena protiv Boga

„Ne možemo mi da stvaramo taj i takav identitet. Nije to identitet u koji je svoju krv ugradio Sveti Jovan Vladimir. To je bratoubilački identitet. Ova Crna Gora je rođena u Brozovom Jajcu, ona je obezbožena, protiv duše i carstva nebeskog gradi svoju moć i slavu, a sve što je građeno protiv Boga i crkve Božje, u istoriji je prolazno“, rekao je mitropolit SPC, prenosi RTCG.

Ponovio je da moćna Evropa vara i obmanjuje da bi zagospodarila zemljom, ljudskim dušama i izgnala Boga iz ljudske duše i ljudskih srca.

„Onda nađe takve koji su se odrekli Boga, da oni slugaranski, u ime neke nezavisnosti, krenu u zemlju nedođiju“, istakao je Amfilohije.

Amfilohije je upitao kakvu nezavisnost slave oni koji su prodali Kosovo i Svetog Jovana Vladimira.

„Na vlasti su vladari koji sebe i svoju državu i nezavisnost obogotvoruju i još kažu kako su stvorili okvire Crne Gore nezavisnošću i da te okvire treba da ispune novim identitetom“, rekao je Amfilohije.