Zemljakinja ostvarila snove

Pre jedanaest godina u Švedsku je iz „bivše Jugoslavije“ stigla Divna Marega sa porodicom. Nedavno je otvorila optiearsku radnju u centru Lunda i ostvarila svoj dugo oeekivani san. Optieari su deficitarno zanimanje i po podacima njihovog saveza u Švedskoj ih je potrebno još najmanje 500.
Divna živi u blizini Lunda, u Sodra Sandbiju. Stigla je prvo na sever zemlje u Umeo, odatle se preselila u Motalu da bi pre sedam godina došla na jug ove zemlje, u Lund.

– I moj suprug i ja smo završili za optieare. U Lundu sam radila skoro sedam godina u jednoj radnji – priea Divna švedskim novinarima i objašnjava kako je vremenom na nju prebacivano sve više odgovornosti, ali kada je tražila da postane suvlasnik onda je odbijena.

– Tada sam odlueila da otvorim svoju firmu. Mislila sam ako je eovek u eetrdesetim godinama, onda je to najbolje vreme da se uradi nešto novo, a sopstvena radnja je bila moj san.
U bivšoj Jugoslaviji Divna je zajedno sa suprugom tako?e imala svoju firmu. Vodili su više kafiaa i jednu diskoteku i imali 23 zaposlena – objašnjava Divna:

– Ja sam u svojoj domovini naueila da vodim brigu o samoj sebi. Ovde u Švedskoj država stalno brine o svojim gra?anima.
Me?utim, Divna je imala svoj san i mnogo ideja. Da bi se približila mušterijama odlueila je da radnja bude otvorena uveee. Pronašla je lep lokal i otvorila optiearsku radnju u novogradnji u blizini centralnog trga.
– Svi nekada moraju da odu kod frizera i optieara. Taeno je da ima mnogo optieara u Lundu, ali mi imamo razlieit stil.
Divna je puna ideja i opažanja vezanih za poslovni život u Lundu i razmišlja da se angažuje u ovdašnjem udruženju preduzetnika.

Ulica u kojoj se nalazi njena radnja poslednjih godina je dobila peeat ružne i dosadne saobraaajnice. Divna veruje da ae to da promeni:
– Ovo je tako blizu centra. Ima mnogo prolaznika i usput im je da svrate. Sada se renovira zgrada pored obližnjeg trga i to ae biti još bolje – objašnjava Divna puna entuzijazma i vere da ae uspeti i da ae joj san postati stvarnost.