Priredba u danskom gradu Hilerodu

Prošlog vikenda u danskom gradu Hilerodu održana je kulturna manifestacija pod nazivom „Kultur nat“ na kojoj su i Srbi okupljeni oko Srpsko-danskog udruženja „Milenijum“ uzeli aktivno ueešae.

Naime, „Milenijum“ je vea nekoliko godina unazad zadužen za spremanje najukusnije hrane, odnosno roštilja, jagnjetine na ražnju i prikazivanje srpskog folklora i narodnih nošnji. „Srpski roštilj“ i dva jagnjeta na ražnju i ovoga puta su se su se spremala u poslepodnevnim satima na centralnom platou ispred gradske biblioteke, gde se u redovima strpljivo eekalo na srpske specijalitete, a Danci manje više uspešno pokušavali da pravilno izgovore ree „pljeskavica“.

Novina je je ovoga puta je bila što je udruženje bio jedan od nekolicine glavnih sponzora kulturnih doga?anja u gradu, a time i celokupne organizacije.

Narudžbine za roštilj su se ovoga puta primale i putem elektronske pošte, a redove popunjavali i penzioneri iz dva doma za koje je udruženje organizovalo prevoz autobusima uz pomoa sponzora.