Vojni poziv vise nije prepreka

Konzularno odeljenje Ambasade SRJ u Becu dobilo je ovih dana instrukcije za izdavanje pasoša muškarcima starijim od 27 godina. Naime, kao što je odluceno u domovini, nerešena vojna obaveza više nije prepreka za izdavanje pasoša.
„Ukoliko je vojni odsek stavio zabranu na izdavanje pasoša potrebna je provera, isto kao i ako je protiv lica podignuta krivicna prijava“, saznaju „Vesti“ u Becu uslove pod kojima je otežano izdavanje pasoša osobama koje su prešle 27 godina, a nisu regulisale vojnu obavezu.
Takode, provera je potrebna ukoliko je osoba koja traži pasoš ispravu dobila u domovini, i ne nalazi se u vojnoj evidenciji Konzulata.
Inace, ako ne postoje ove tri otežane okolnosti pasoš se izdaje svim gradanima, i poziv za vojsku više nije prepreka za izdavanje putne isprave.
Sva lica, izuzev vojni obaveznici ispod 27 godina starosti, dobijaju pasoš na 10 godina, cime se skida najvažnija smetnja za njihov boravak u inostranstvu.
Naime, zbog prepreka na putu kadobijanju pasoša mnogi su se našli pred gubitkom boravišne dozvole ili slicnih problema.
Što se tice vojnih obaveznika ispod 27 godina, oni kao i do sada moraju vojnu obavezu da odlažu. Do 27. godine moguce je odlagati vojnu obavezu, a pasoš se izdaje na maksimalno 5 godina, odnosno do datuma kada lice puni 27 godina.
Inace, treba znati da nove instrukcije ne znace i da su ta lica amnestirana ili oslobodena od služenja vojnog roka.
Naime, izdavanje putne isprave samo treba da olakša njihov položaj u inostranstvu, a ne štiti ih od postupaka vojnih vlasti u domovini. To što dobijaju pasoš, ne znaci da se zaboravlja da nisu služili vojsku ili su izbegavali pozive vojnih vlasti.