Vladika i Duhovnik – nepozeljni

„Vaš arhijerej ponovo apeluje na vas da prestanete sa praksom nametanja nekanonskih sveštenih lica i saglasno sa položenom zakletvom vratite se u okrilje svoje Crkve, odakle ste sami sebe svesno iskljucili. U protivnom, bicemo prinudeni da postupimo saglasno sa recima Spasiteljevim.“
Ovo, u poslednjih nekoliko meseci novo upozorenje, episkop srednjoevropski vladika Konstantin uputio je u minuli petak Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Cirihu. Povod oštrom saopštenju iz kancelarije Srednjoevropske eparhije je odbijanje Upravnog odbora Crkvene opštine u Cirihu da nadležnom eparhijskom arhijereju (vladiki Konstantinu) i arhimandritu Gavrilu dozvole da 31. marta služe Svetu liturgiju u Cirihu.
Naime, vladika Konstantin je pismom od 18. marta obavestio crkvenu opštinu u Cirihu da ce sa arhimandritom Gavrilom, igumanom manastira Lepavina i jednim od videnijih duhovnika SPC, poslednjeg dana marta, u nedelju, služiti liturgiju u pravoslavnim hramovima u Švajcarskoj.
Na taj akt iz Ciriha je NJegovom preosveštenstvu na adresu kancelarije u Minhenu stiglo pismo u kojem se kaže:
„U vezi sa vašim aktom od 18. marta, obaveštavamo Vas da su i dalje na snazi odluke Upravnog odbora Crkvene opštine Cirih i Stiftung zur Fverderung der serbisch-orthodoyen Kirche in der Schweiz od 29. novembra 2001. godine o zabrani pristupa našim nekretninama u Zollikerstr. 74/76 i Elisabethenstr. 20/22. I pored opomena i upozorenja iz Berna i Beograda i dalje se uporno nastoji na izvršenju odluka koje nisu u skladu ni sa Okvirnim statutom za crkvene opštine u Švajcarskoj, niti sa švajcarskim zakonima. Žalosno je da se naš episkop s jedne strane poziva na zakone zemlje u kojoj živimo i potvrduje Okvirni statut za srpske pravoslavne opštine u Švajcarskoj, a s druge strane pokušava na svaki nacin da nam uskrati Statutom jasno utvrdena prava i obaveze.“
Pismo je potpisao dipl. inž. Petar Vukmirica, potpredsednik Upravnog odbora Crkvene opštine Sv. trojice u Cirihu.
Ovakvim, kaže vladika Konstantin, postupkom tipicnim za sekte, Crkvena opština u Cirihu, odnosno oni koji nastupaju u ime crkvene opštine „uporno nastoji na izvršenju odluka koje nisu u skladu ni sa Okvirnim statutom za crkvene opštine u Švajcarskoj, niti sa švajcarskim zakonima“. Svojstveno samo neprijateljima Crkve da se „s jedne strane poziva na zakon zemlje u kojoj živimo“, a sa druge strane uskracuju verujucem narodu „Statutom jasno utvrdena prava i obaveze“, zakleti clanovi (clan 39 Ustava SPC) uskracuju nadležnom eparhijskom arhijereju i duhovniku arhimandritu Gavrilu da bogosluže i priceste narod. Vladika otuda, kao nadležni arhijerej, ponovo apeluje da se vrate pod okrilje svoje crkve.