USPEH U NEMAčKOJ DR MIRJANE RAJKOVIć IZ BEOGRADA

Na Univerzitetskoj klinici u Hamburgu ovih dana priznanjem iz Fondacije Edvard Ros nagrađen je doktorski rad dr med. Mirjane Rajković iz Beograda. Između tri stotine radova, žiri je kao istaknutu izabrao njenu tezu o proučavanju razmene materije u ćelijama za oplodnju i rezultati do kojih je u svojim istraživanjima ova mlada naučnica došla. Nagrada je novčana i ona omogućuje dobitnicima dalje bavljenje istraživanjima u oblasti genetike i molekularne biologije.

Dr Mirjana Rajković iz Beograda boravila na Univerzitetskoj klinici u programu saradnje dva Univerziteta, beogradskog i hamburskog. Odmah se uključila u aktuelne projekte iz oblasti molekularne biologije i genetike, koji su bili njena specijalnost i na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

U Hamburgu je bila izuzetno dobro primljena, tako da je radeći sa kolegama došla do izvesnih otkrića važnih za struku, koje je ona sakupila i obradila u doktorskoj disertaciji na nemačkom jeziku. Tako je ona po drugi put doktorirala.
Dr Mirjana Rajković sada radi u istraživačkoj laboratoriji univerziteta u Virzburgu.