Уочи празника-Дана примирја у Првом Светском рату, сећамо се ПРИЗРЕНАЦА ДОБРОВОЉАЦА из прекоморских земаља у ослободилачким ратовима 1912─1918.

Уочи празника-Дана примирја у Првом Светском рату, сећамо се ПРИЗРЕНАЦА ДОБРОВОЉАЦА из прекоморских земаља у ослободилачким ратовима 1912─1918. СЛАВА ИМ!

„О српским добровољцима, тим светим српским ратницима, писало се у разним приликама и за различите потребе, али се мора рећи, без обзира на бројност, обим и садржину таквих прилога и добронамерност њихових аутора, да се читава тема и даље заснивана предрасудама, извргнута сумњама, потцењивању и, чак, презиру. Ипак, не може се побећи од сазнања да расположиви текстови, такви какви су, откривају податак да је, на пример, у ослободилачким ратовима Србије и Црне Горе 1912─1918. године учествовало не мање од 311.900 добровољаца, али и да се, из много разлога, пресвега због сиромаштва историјских извора, никад неће сазнати колико их је тачно било; још је мање могућности да се сазнају њихова имена. „Целе породице, па чак и мале заједнице, ишчезле су безтрага и никада се више за њих није чуло“ (16, 184─185). За судбину многих добровољаца нису сазнали чак ни њихови најближи, а за немали број, нарочито оних који су радили у Америци и отуд се вратили млади и неожењени, без породичних сведока о њиховом одласку у рат, није се ни знало да су ратовали као добровољци, још мање да су погинули на неком од европских ратишта, углавном по Србији и Црној Гори и на Солунском фронту.“

Призренци ослободиоци из прекоморских земаља:

1. Алексић, Милан Алексин ─ 1882, Дојнице, Призрен,
радник,
2. Алексић, Танаско Алексин ─1897, Драјчићи, Призрен, касапин,
3. Антоновић, Тривун Антов ─1897, Стајковци, Призрен, земљорадник,
4. Ардановић, Драгутин Глигоријев ─ 1892, Призрен,
радник,
5. Анђелковић, Урош Анђелов ─ 1897, Мушниково, Призрен, кројач,
6. Арсић, Станко Арсин ─ 1892, Мушниково, Призрен, радник,
7. Билибајкић, Анђелко Тодоров ─ 1884, Призрен, абаxија,
8. Андреја Благојев ─ 1893, Крајк, Призрен,
земљорадник,
9. Благојевић, Јован Стеванов ─ 1896, Призрен, радник,
10. Благојевић, Стеван Јованов ─ 1872, Призрен, обућар,
11. Борић, Јовета Јованов ─ 1892, Горње Село, Призрен, ложач,
12. Васиљевић, Антоније Василијев ─ 1895, Призрен,
обућар,
13. Великинац, Јаков Миленков ─ 1897, Средска,
Призрен, кројач,
14. Вељковић, Јован Вељков ─ 1891, Мушниково,
Призрен, земљорадник,
15. Вучковић, Јефта Томин ─ 1892, Горње Село, Призрен, касапин,
16. Глигоријевић, Драгутин Глигоријев ─ 1896, Мушниково, Призрен, лађар,
17. Грбусић, Станислав Младенов ─ 1893, Горње Село,
Призрен, радник,
18. Грковић, Лука Јованов ─ 1896, Призрен, кројач,
19. Дамјановић, Јован Дамјанов ─ 1887, Призрен, земљорадник,
20. Дамљановић, Драгутин Дамјанов ─ 1893, Средска, Призрен, радник,
21. Дејановић, Дамњан Дејанов ─ 1895, Мушниково, Призрен, земљорадник,
22. Дејановић, Максим Дејанов ─ 1895, Мушниково, Призрен, земљорадник,
23. Диримановић, Милан Николин ─ 1894, Горње Село, Призрен, радник,
24. Димитријевић, Александар Димитријев / 1898, Мушниково, Призрен, радник,
25. Добросављевић Урош Доброславов ─ 1875, Деловци, Призрен, радник,
26. Драгутиновић, Недељко Драгутинов ─ 1897, Плањане,
Призрен, радник,
27. Ђорђевић, Дамљан Ђорђев ─ 1889, Плањане,
Призрен, зидар,
28. Ђорђевић, Живко Ђорђев ─ 1893, Локвица, Призрен, радник,
29. Ђорђевић, Иван Здравков ─ 1894, Рађевић, Призрен, земљорадник,
30. Ђорђевић, Коста Стојанов ─ 1897, Средска, Призрен, радник,
31. Ђорђевић, Милан ─ Средска, Призрен,
32. Ђорђевић, Петар Ђорђев ─ 1882, Локвица, Призрен, земљорадник,
33. Ђорђевић, Станко Ђорђев ─ 1898, Мушниково,
Призрен, радник,
34. Ерилитовић (?), Ненад Филипов ─ 1892, Плањане,
Призрен, зидар,
35. Живковић, Станиша Ђорђев ─ 1893, Средска,
Призрен, земљорадник,
36. Закић, Сима Јосифов ─ 1887, Велика Хоча, Призрен, земљорадник,
37. Илић, Александар Илијин ─ 1892, Велика Хоча,
Призрен, земљорадник,
38. Јакшић, ? ─ Рачојћи2/Средска, Призрен,
39. Јакшић, Арса Крстин ─ 1873, Средска, Призрен, радник,
40. Јакшић, Милош Јакшин ─ 1896, Дојнице, Призрен, радник,
41. Јакшић, Никола Недељков ─ 1892, Средска,
Призрен, зидар,
42. Јакшин ─ 1895, Дојнице, Призрен, земљорадник,
43. Јирић (?), Цветко Илијин ─ 1893, Призрен, касапин
44. Јовановић, Станиша Јованов ─ 1893, Средска, Призрен, радник,
45. Костић, Дамљан Костадинов ─ 1884, Болотевце, Призрен, земљорадник,
46. Костић, Станко Костин ─ 1872, Призрен, радник,
47. Крстић, Здравко Костин ─ 1892, Призрен, радник,
48. Крстић, Крста Анђелков ─ 1895, Призрен, радник,
49. Крстић, Митар Крстин ─ 1892, Живињане, Призрен, земљорадник,
50. Крстић, Никола ─ *4 Крстић, Огњен Крстин ─1897, Средска, Призрен, столар,
51. Лазић, Тома Лазарев ─ 1892, Таовац, Призрен, зидар,
52. Мандушић, Анђелко – Џек Алекси ─ Пејчић, Призрен, у америчкој војсци,
53. Маниташевић, Драгутин Крстин ─ 1892, Велика Хоча, Призрен, столар,
54. Марјановић, Станислав Марјанов ─ 1894, Локвица,
Призрен, касапин,
55. Мијатовић, Петко Мијатов ─ 1894, Горње Село, Призрен, ложач,
56. Милановић, Станко Миланов ─ 1896, Мушниково,
Призрен, земљорадник,
57. Милатовић, Марко Анђелков ─ 1895, Призрен,
радник,
58. Миленковић, Петар Миленков ─ 1874, Врбичане,
Призрен, земљорадник,
59. Милосављевић, Драгутин Милосавов ─ 1891,
Призрен, кројач,
60. Милосављевић, Петко Милосавов ─ 1897, Средска, Призрен, обућар,
61. Милосављевић, Тодор Милосавов ─ 1893, Драјчићи, Призрен, касапин,
62. Милутиновић, Станиша Милутинов ─ 1897, Средска, Призрен, ратар,
63. Мишић, Ђорђе Петров ─ 1898, Призрен, радник,
64. Младеновић, Стеван Младенов ─ 1895, Средска, Призрен, радник,
65. Младеновић, Тома Младенов ─ 1894, Мушниково, Призрен, земљорадник,
66. Недељковић, Благоје Недељков ─ 1869, Врбичане, Призрен, радник,
67. Недељковић, Никола Недељков ─ 1891, Плањане,
Призрен, радник,
68. Недељковић, Тодор Недељков ─ 1892, Мушниково,
Призрен, тесар,
69. Недељковић, Цветко Недељков ─ 1898, Горње Село,
Призрен, радник,
70. Николић, Благоје Николин ─ 1874, Средска, Призрен, предузимач,
71. Николић, Мане Николин ─ 1898, Горње Село, Призрен, радник,
72. Николић, Маријан Николин ─ 1897, Плањане, Призрен, радник,
73. Петковић, Дима Петков ─ 1894, Горње Село, Призрен, радник,
74. Петковић, Милош Петров ─ 1883, Врбичани,
Призрен, зидар,
75. Петковић, Петко Петков ─ 1897, Мушниково, Призрен, радник,
76. Петковић, Стојан Петков ─ 1895, Плањане, Призрен радник,
77. Петровић, Милан Петров ─ 1896, Живињане, Призрен, електричар,
78. Поповић, Јован Радев ─ 1895, Плањане, Призрен, механичар,
79. Савић, Ђорђе Савин ─ 1896, Призрен, радник,
80. Симић, Душан Симин ─ 1891, Врбичане, Призрен, зидар,
81. Синадиновић, Петар ─ Мушниково /Средска, Призрен,
82. Спасеновић, Јокан Младенов ─ 1889, Болотевце
ризрен, бравар,
83. Спасић, Благоје Спасин ─ 1877, Врбичане, Призрен,
Радник,
84. Спасић, Огњен Спасојев ─ 1894, Мушниково, Призрен, радник,
85. Станковић, Аврам Станков ─ 1879, Мушниково, Призрен, тесар,
86. Станковић, Крста Станков ─ 1895, Средска, Призрен, земљорадник,
87. Станковић, Миле Станков ─ 1877, Врбичане, Призрен, радник,
88. Станојевић, Драгутин Станојев ─ 1895, Призрен, кожар,
89. Стевановић, Иван Стеванов ─ 1897, Локвица, Призрен, земљорадник,
90. Стевановић, Јован Стеванов ─ 1870, Призрен, кафеџија,
91. Стевић, Младен Стеванов ─ 1884, Велика Хоча, Призрен, зидар,
92. Стефановић, Панта Стефанов ─ 1895, Призрен, радник,
93. Стојановић, Алекса Стојанов ─ 1895, Призрен, земљорадник,
94. Стојановић, Глигорије Стојанов ─ 1898, Локвица, Призрен, радник,
95. Стојановић, Ђорђе Стојанов ─ 1898, Мушниково, Призрен земљорадник,
96. Стојановић, Зарија Стојанов ─ 1862, Призрен, обућар,
97. Стојковић, Цветко Стојков ─ 1885, Призрен, обућар,
98. Сурчевић, Младен Дамјанов─1895, Призрен, радник,
99. Танасковић, Драгољуб Недељков ─ 1896, Болотевце,
Призрен, кројач,
100 . Танасковић, Филип Танасков ─ 1894, Средска,
Призрен, зидар,
101. Тодоровић, Ђорђе Тодоров ─ 1858, Мушниково,
Призрен, радник,
102 . Томић, Петко Томин ─ 1897, Мушниково, Призрен,
фабрички радник,
103 . Томић, Сима Томин ─ 1894, Средска, Призрен
земљорадник,
104 . Торомановић, Милан Анђелков ─ 1893, Средска,
Призрен, машинист,
105 . Трифуновић, Лазар Трифунов ─ 1887, Велика
Хоча, Призрен, зидар,
106 . Угаревић, Спасоје Ђеков ─ 1889, Призрен, радник,
107 . Филиповић, Драгутин Филипов ─ 1895, Средска
Призрен, касапин,
108. Филиповић, Зарија Филипов ─ 1894, Плањане,
Призрен, радник,
109. Филиповић, Недељко Филипов ─ 1894, Плањане, Призрен, радник,
110. Хаџи Спасић, Милош Спасин ─ 1895, Велика Хоча, Призрен, касапин,
111. Цветковић, Крста Цветков ─ 1885, Раовац, Призрен, зидар,
112. Цуцуревић, Стеван Костин ─ 1863, Призрен, обућар,
113. Чемерикић, Крсто Јевтов ─ 1890, Призрен, берберин,
114. Чемерикић, Петар Павлов ─ 1895, Призрен, зидар,
115. Шoшевић, Дамјан Томин ─ 1897, Средска, Призрен, радник.

Списак Призренаца преузет са списка од 9600 добровољаца
из књиге Илије Петровића „Поменик светих српских ратника: 1912─1918. Прекоморске земље“, Нови Сад, аутор, 2005.

Фотографија корисника Призренски поменик