Уочи празника-Дана примирја у Првом Светском рату, сећамо се ПРИЗРЕНАЦА ДОБРОВОЉАЦА из прекоморских земаља у ослободилачким ратовима 1912─1918.

Уочи празника-Дана примирја у Првом Светском рату, сећамо се ПРИЗРЕНАЦА ДОБРОВОЉАЦА из прекоморских земаља у ослободилачким ратовима 1912─1918. СЛАВА ИМ!

“О српским добровољцима, тим светим српским ратницима, писало се у разним приликама и за различите потребе, али се мора рећи, без обзира на бројност, обим и садржину таквих прилога и добронамерност њихових аутора, да се читава тема и даље заснивана предрасудама, извргнута сумњама, потцењивању и, чак, презиру. Ипак, не може се побећи од сазнања да расположиви текстови, такви какви су, откривају податак да је, на пример, у ослободилачким ратовима Србије и Црне Горе 1912─1918. године учествовало не мање од 311.900 добровољаца, али и да се, из много разлога, пресвега због сиромаштва историјских извора, никад неће сазнати колико их је тачно било; још је мање могућности да се сазнају њихова имена. „Целе породице, па чак и мале заједнице, ишчезле су безтрага и никада се више за њих није чуло“ (16, 184─185). За судбину многих добровољаца нису сазнали чак ни њихови најближи, а за немали број, нарочито оних који су радили у Америци и отуд се вратили млади и неожењени, без породичних сведока о њиховом одласку у рат, није се ни знало да су ратовали као добровољци, још мање да су погинули на неком од европских ратишта, углавном по Србији и Црној Гори и на Солунском фронту.”

Призренци ослободиоци из прекоморских земаља:

1. Алексић, Милан Алексин ─ 1882, Дојнице, Призрен,
радник,
2. Алексић, Танаско Алексин ─1897, Драјчићи, Призрен, касапин,
3. Антоновић, Тривун Антов ─1897, Стајковци, Призрен, земљорадник,
4. Ардановић, Драгутин Глигоријев ─ 1892, Призрен,
радник,
5. Анђелковић, Урош Анђелов ─ 1897, Мушниково, Призрен, кројач,
6. Арсић, Станко Арсин ─ 1892, Мушниково, Призрен, радник,
7. Билибајкић, Анђелко Тодоров ─ 1884, Призрен, абаxија,
8. Андреја Благојев ─ 1893, Крајк, Призрен,
земљорадник,
9. Благојевић, Јован Стеванов ─ 1896, Призрен, радник,
10. Благојевић, Стеван Јованов ─ 1872, Призрен, обућар,
11. Борић, Јовета Јованов ─ 1892, Горње Село, Призрен, ложач,
12. Васиљевић, Антоније Василијев ─ 1895, Призрен,
обућар,
13. Великинац, Јаков Миленков ─ 1897, Средска,
Призрен, кројач,
14. Вељковић, Јован Вељков ─ 1891, Мушниково,
Призрен, земљорадник,
15. Вучковић, Јефта Томин ─ 1892, Горње Село, Призрен, касапин,
16. Глигоријевић, Драгутин Глигоријев ─ 1896, Мушниково, Призрен, лађар,
17. Грбусић, Станислав Младенов ─ 1893, Горње Село,
Призрен, радник,
18. Грковић, Лука Јованов ─ 1896, Призрен, кројач,
19. Дамјановић, Јован Дамјанов ─ 1887, Призрен, земљорадник,
20. Дамљановић, Драгутин Дамјанов ─ 1893, Средска, Призрен, радник,
21. Дејановић, Дамњан Дејанов ─ 1895, Мушниково, Призрен, земљорадник,
22. Дејановић, Максим Дејанов ─ 1895, Мушниково, Призрен, земљорадник,
23. Диримановић, Милан Николин ─ 1894, Горње Село, Призрен, радник,
24. Димитријевић, Александар Димитријев / 1898, Мушниково, Призрен, радник,
25. Добросављевић Урош Доброславов ─ 1875, Деловци, Призрен, радник,
26. Драгутиновић, Недељко Драгутинов ─ 1897, Плањане,
Призрен, радник,
27. Ђорђевић, Дамљан Ђорђев ─ 1889, Плањане,
Призрен, зидар,
28. Ђорђевић, Живко Ђорђев ─ 1893, Локвица, Призрен, радник,
29. Ђорђевић, Иван Здравков ─ 1894, Рађевић, Призрен, земљорадник,
30. Ђорђевић, Коста Стојанов ─ 1897, Средска, Призрен, радник,
31. Ђорђевић, Милан ─ Средска, Призрен,
32. Ђорђевић, Петар Ђорђев ─ 1882, Локвица, Призрен, земљорадник,
33. Ђорђевић, Станко Ђорђев ─ 1898, Мушниково,
Призрен, радник,
34. Ерилитовић (?), Ненад Филипов ─ 1892, Плањане,
Призрен, зидар,
35. Живковић, Станиша Ђорђев ─ 1893, Средска,
Призрен, земљорадник,
36. Закић, Сима Јосифов ─ 1887, Велика Хоча, Призрен, земљорадник,
37. Илић, Александар Илијин ─ 1892, Велика Хоча,
Призрен, земљорадник,
38. Јакшић, ? ─ Рачојћи2/Средска, Призрен,
39. Јакшић, Арса Крстин ─ 1873, Средска, Призрен, радник,
40. Јакшић, Милош Јакшин ─ 1896, Дојнице, Призрен, радник,
41. Јакшић, Никола Недељков ─ 1892, Средска,
Призрен, зидар,
42. Јакшин ─ 1895, Дојнице, Призрен, земљорадник,
43. Јирић (?), Цветко Илијин ─ 1893, Призрен, касапин
44. Јовановић, Станиша Јованов ─ 1893, Средска, Призрен, радник,
45. Костић, Дамљан Костадинов ─ 1884, Болотевце, Призрен, земљорадник,
46. Костић, Станко Костин ─ 1872, Призрен, радник,
47. Крстић, Здравко Костин ─ 1892, Призрен, радник,
48. Крстић, Крста Анђелков ─ 1895, Призрен, радник,
49. Крстић, Митар Крстин ─ 1892, Живињане, Призрен, земљорадник,
50. Крстић, Никола ─ *4 Крстић, Огњен Крстин ─1897, Средска, Призрен, столар,
51. Лазић, Тома Лазарев ─ 1892, Таовац, Призрен, зидар,
52. Мандушић, Анђелко – Џек Алекси ─ Пејчић, Призрен, у америчкој војсци,
53. Маниташевић, Драгутин Крстин ─ 1892, Велика Хоча, Призрен, столар,
54. Марјановић, Станислав Марјанов ─ 1894, Локвица,
Призрен, касапин,
55. Мијатовић, Петко Мијатов ─ 1894, Горње Село, Призрен, ложач,
56. Милановић, Станко Миланов ─ 1896, Мушниково,
Призрен, земљорадник,
57. Милатовић, Марко Анђелков ─ 1895, Призрен,
радник,
58. Миленковић, Петар Миленков ─ 1874, Врбичане,
Призрен, земљорадник,
59. Милосављевић, Драгутин Милосавов ─ 1891,
Призрен, кројач,
60. Милосављевић, Петко Милосавов ─ 1897, Средска, Призрен, обућар,
61. Милосављевић, Тодор Милосавов ─ 1893, Драјчићи, Призрен, касапин,
62. Милутиновић, Станиша Милутинов ─ 1897, Средска, Призрен, ратар,
63. Мишић, Ђорђе Петров ─ 1898, Призрен, радник,
64. Младеновић, Стеван Младенов ─ 1895, Средска, Призрен, радник,
65. Младеновић, Тома Младенов ─ 1894, Мушниково, Призрен, земљорадник,
66. Недељковић, Благоје Недељков ─ 1869, Врбичане, Призрен, радник,
67. Недељковић, Никола Недељков ─ 1891, Плањане,
Призрен, радник,
68. Недељковић, Тодор Недељков ─ 1892, Мушниково,
Призрен, тесар,
69. Недељковић, Цветко Недељков ─ 1898, Горње Село,
Призрен, радник,
70. Николић, Благоје Николин ─ 1874, Средска, Призрен, предузимач,
71. Николић, Мане Николин ─ 1898, Горње Село, Призрен, радник,
72. Николић, Маријан Николин ─ 1897, Плањане, Призрен, радник,
73. Петковић, Дима Петков ─ 1894, Горње Село, Призрен, радник,
74. Петковић, Милош Петров ─ 1883, Врбичани,
Призрен, зидар,
75. Петковић, Петко Петков ─ 1897, Мушниково, Призрен, радник,
76. Петковић, Стојан Петков ─ 1895, Плањане, Призрен радник,
77. Петровић, Милан Петров ─ 1896, Живињане, Призрен, електричар,
78. Поповић, Јован Радев ─ 1895, Плањане, Призрен, механичар,
79. Савић, Ђорђе Савин ─ 1896, Призрен, радник,
80. Симић, Душан Симин ─ 1891, Врбичане, Призрен, зидар,
81. Синадиновић, Петар ─ Мушниково /Средска, Призрен,
82. Спасеновић, Јокан Младенов ─ 1889, Болотевце
ризрен, бравар,
83. Спасић, Благоје Спасин ─ 1877, Врбичане, Призрен,
Радник,
84. Спасић, Огњен Спасојев ─ 1894, Мушниково, Призрен, радник,
85. Станковић, Аврам Станков ─ 1879, Мушниково, Призрен, тесар,
86. Станковић, Крста Станков ─ 1895, Средска, Призрен, земљорадник,
87. Станковић, Миле Станков ─ 1877, Врбичане, Призрен, радник,
88. Станојевић, Драгутин Станојев ─ 1895, Призрен, кожар,
89. Стевановић, Иван Стеванов ─ 1897, Локвица, Призрен, земљорадник,
90. Стевановић, Јован Стеванов ─ 1870, Призрен, кафеџија,
91. Стевић, Младен Стеванов ─ 1884, Велика Хоча, Призрен, зидар,
92. Стефановић, Панта Стефанов ─ 1895, Призрен, радник,
93. Стојановић, Алекса Стојанов ─ 1895, Призрен, земљорадник,
94. Стојановић, Глигорије Стојанов ─ 1898, Локвица, Призрен, радник,
95. Стојановић, Ђорђе Стојанов ─ 1898, Мушниково, Призрен земљорадник,
96. Стојановић, Зарија Стојанов ─ 1862, Призрен, обућар,
97. Стојковић, Цветко Стојков ─ 1885, Призрен, обућар,
98. Сурчевић, Младен Дамјанов─1895, Призрен, радник,
99. Танасковић, Драгољуб Недељков ─ 1896, Болотевце,
Призрен, кројач,
100 . Танасковић, Филип Танасков ─ 1894, Средска,
Призрен, зидар,
101. Тодоровић, Ђорђе Тодоров ─ 1858, Мушниково,
Призрен, радник,
102 . Томић, Петко Томин ─ 1897, Мушниково, Призрен,
фабрички радник,
103 . Томић, Сима Томин ─ 1894, Средска, Призрен
земљорадник,
104 . Торомановић, Милан Анђелков ─ 1893, Средска,
Призрен, машинист,
105 . Трифуновић, Лазар Трифунов ─ 1887, Велика
Хоча, Призрен, зидар,
106 . Угаревић, Спасоје Ђеков ─ 1889, Призрен, радник,
107 . Филиповић, Драгутин Филипов ─ 1895, Средска
Призрен, касапин,
108. Филиповић, Зарија Филипов ─ 1894, Плањане,
Призрен, радник,
109. Филиповић, Недељко Филипов ─ 1894, Плањане, Призрен, радник,
110. Хаџи Спасић, Милош Спасин ─ 1895, Велика Хоча, Призрен, касапин,
111. Цветковић, Крста Цветков ─ 1885, Раовац, Призрен, зидар,
112. Цуцуревић, Стеван Костин ─ 1863, Призрен, обућар,
113. Чемерикић, Крсто Јевтов ─ 1890, Призрен, берберин,
114. Чемерикић, Петар Павлов ─ 1895, Призрен, зидар,
115. Шoшевић, Дамјан Томин ─ 1897, Средска, Призрен, радник.

Списак Призренаца преузет са списка од 9600 добровољаца
из књиге Илије Петровића “Поменик светих српских ратника: 1912─1918. Прекоморске земље”, Нови Сад, аутор, 2005.

Фотографија корисника Призренски поменик

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.