U Beču otvoreno savetovalište za migrante

Ministarka za pitanje integracije stranaca u vladi grada Beča Sonja Veseli otvorila je u sredu poslepodne nove prostorije savetovališta za migrante u centru grada. U njemu se mogu dobiti sve informacije vezane za radno pravo i porodična pitanja.
Udruženje savetovališta za migrante postoji od 1983, a od januara 1993. uspostavljen je poseban savetodavni centar za ženske teme. U novembru 2004, preuzimanjem agendi Bečkog integracionog fonda, proširena je delatnost tog centra.
S tim u vezi otvoreno je i ovo savetovalište za strane radnike i njihove porodice u 1. bečkom okrugu, Hoher Markt 8/4/2.

Doškolovavanje

Stranci ovde mogu da dobiju savete oko zakona o zapošljavanju, socijalnoj zaštiti i svim drugim temama koje ih interesuju. Trenutno, centar radi i na više projekata u okviru evropske inicijative ELJUAL , koja sprovodi program za doškolovavanje i kvalifikaciju migranata.

– Drago mi je što mogu da otvorim nove prostorije savetovališta za strance, institucije koja postoji 21 godinu – istakla je Veseli.
Trenutno u ovom centru radi 17 službenika koji daju savete na srpskom, bosanskom, hrvatskom, jermenskom, engleskom, kurdskom, turskom, poljskom i španskom jeziku.
Cilj rada ove institucije jeste uklanjanje onih faktora koji negativno utiču na uspešan obrazovni i poslovni put migranata.
– Migrantima je posebno potrebna pomoć u poslovnom životu. Ovaj centar pruža važan društveni doprinos u ovoj oblasti – naglasila je Sonja Veseli.
Na maternjem jeziku o problemima žena savete daju Kristina Milosits, Cvjetka Brem-Dulčić i Anđela Ivezić, dok su za muškarce zaduženi Boris Pašalić, DŽevad Mulalić i Slađana Miletić.