U Austriji traju polemike o izboru Saveta dijaspore

Nesporazumi izmedu Ambasade SRJ i predstavnika Zajednice jugoslovenskih i srpskih klubova u Becu oko izbora kandidata za privremeni Savet dijaspore i dalje traju. Na sednici Predsedništva Zajednice jugoslovenskih klubova u Becu, u ponedeljak uvece, ponovljena je kritika na racun odabira kandidata.
Predsednik becke Zajednice Mico đekic istakao je da su predstavnici sedam pokrajina bili jedinstveni u oceni da je izbor kandidata za privremeni Savet dijaspore sproveden na nedemokratski nacin od strane Ambasade SRJ u Austriji.
Clan predsedništva Zajednice Bratoljub Cuk naglasio je da je lista kandidata sastavljena bez konsultacije sa beckom Zajednicom.
„Mi smo spisku dodali jedno ime jer je bilo kratko vreme da se razmatraju dalji predlozi“, objasnio je Cuk pitajuci kako je Ambasada došla do imena kandidata koje je predložila.

– Na listi kandidata su se pojavile neke institucije i organizacije cije ukupno rukovodstvo, zajedno sa clanstvom može da stane u jednog „ficu“ – naglasio je on.
Predstavnik Ambasade SRJ u Becu Nikola Dimitrieski, na drugoj strani, priznao je da je za predlog kandidata bilo malo vremena, te da je zbog toga telefonskim putem kontaktirao sa svim ljudima i organizacijama koje je on znao. Što se tice klubova i Zajednica, on je kazao, svima je upuceno pismo sa predloženim kandidatima i molbom da se dopuni spisak svojim predlozima.
„Malo odgovora se vratilo. Svi klubovi i Zajednice mogli su da predlože svoje kandidate, ali su se pozivu odazvale svega tri zajednice (Bec, Tirol i Forarlberg), kao i cetiri kluba“, objasnio je Dimitrieski dodajuci da su potom jugoslovenskim vlastima predložena tri kandidata koja su imala najviše glasova.
Strasti je smirio potpredsednik Zajednice Lazar Bilanovic koji je kazao da se radi samo o privremenom Savetu dijaspore, te da sve što se desilo sada treba ostaviti po strani i prici radu osnivanja Skupštine dijaspore.
„Nadam se da ce do sada iskljuceni biti ukljuceni u rad oko formiranja Skupštine dijaspore“, rekao je on.
Predsednik kluba „Nikola Tesla“ Dušan Petrovic takode smatra da se mora prekinuti sa svadom.