Traze odstetu za NATO bombardovanje

Pred Vrhovnim apelacionim sudom kanadske provincije Ontario u Otavi nastavljen je sudski proces poveden na inicijativu grupe gradana srpskog porekla protiv kanadske vlade zbog posledica NATO bombardovanja u Jugoslaviji (uništavanja života rodaka i imovine tužitelja).
Troclano sudsko vece saslušalo je u cetvrtak argumente advokata kanadske vlade koji su insistirali da se poništi odluka sudije Vrhovnog suda Ontarija gospodina Sedowicka, donesena pocetkom prošle godine, koja se smatra presedanom u kanadskom sudstvu. Po toj odluci, kanadski gradani imaju pravo da tuže svoju vladu zbog štete nanete njihovim porodicama i imovini tokom NATO bombardovanja Jugoslavije. Po mišljenju vladinih advokata, tužitelji bi odštetu trebalo da traže od Medunarodnog suda za pravdu.

Advokat tužitelja (grupe gradana srpskog porekla) gospodin Binavince obrazložio je svoj stav po kome privatna lica ne mogu da tuže državu pred Medunarodnim sudom pravde, jer ta institucija razmatra samo tužbe koje podnose vlade, a ne pojedinci. Sudije Apelacionog suda, dakle, treba da presude imaju li pravo kanadski gradani da tuže svoju vladu zbog nanete štete nastale ucešcem kanadskih trupa u NATO bombardovanju i koliko je kanadska vlada spremna da žrtvuje svoje gradane i njihovu imovinu.
Nije poznato koliko ce vremena biti potrebno sudijama Apelacionog suda da donesu odluku. Ukoliko ona bude pozitivna, odnosno ako se ponovo ustanovi da gradani srpskog porekla mogu tužiti svoju vladu zbog štete koju je pocinila, tužitelji treba da prikupe dokaze o pretrpljenoj šteti. U tom slucaju, bice potrebno da se predoce dokazi o smrti clanova porodica, povredama i razmeštanju nedužnih civila i dece, zagadivanju životne okoline, uništavanju licne imovine, gubicima nastalim zbog propalih prihoda ili poslova.