Na celu Slavoljub Pejovic

Klub Jugoslovena „Sloboda“ iz cetvrtmilionskog Braunšvajga sa oko 250 srpskih porodica, u subotu je konacno dobio novi Upravni odbor, a za predsednika je izabran stari aktivista i jedan od osnivaca „Slobode“ Slavoljub-Savo Pejovic.
I „Sloboda“ je kao i mnoga naša udruženja prošao kroz buru teškoca, a glavni problemi i ovde su bile prostorije i sukobi „struja“ razlicitih pogleda.
Ranijem predsedniku LJubiši Cirovicu mandat je istekao u aprilu prošle godine, ali on je zbog preselenja kluba u nove prostorije i godišnjih odmora na toj dužnosti ostao do 1. oktobra, kada je izabrana privremena Uprava na celu sa Slavoljubom Bubnjevicem.

Nove prostorije

„Sloboda“ se zbog promene vlasnika zgrade, iz Frankfurterštrase, preselila u Pecvalstr.50 u gradskoj cetvrti Folkmerrode. Prostorije su kao i drugi stranci dobili od grada, a modernizovali su ih dobrovoljnim radom.
Lepo uredena sala raspolaže sa 120 mesta za sedenje, a prema potrebi može da primi i 150 gostiju.

Revoltiran raznim pritiscima druge „struje“, a narocito neclanovima i onima koji su se na dan održavanja skupštine na brzinu uclanjivali da bi imali pravo glasa, Cirovic je napustio klub, da bi mu pocetkom januara ove godine clanstvo i formalno prestalo.
Za potpredsednika je izabran Boško Toprek, a sekretar je Radunka Kunce. Kasa je poverena blagajniku đurici Jankovu.
– Bio sam razocaran jer sam napadnut od neclanova, a nisu me podržali ni stari saradnici od kojih sam to ocekivao, pa sam klub napustio, ali sada cu se ponovo vratiti, jer imam poverenje u novo rukovodstvo i predsednika Pejovica – kaže Cirovic.
Novi predsednik je predstavio ambiciozni plan isticuci kako mu je prvi zadatak obnavljanje šahovske sekcije i osnivanje ženske sekcije ciji ce zadatak biti negovanje starih narodnih obicaja.
U „Slobodi“, udruženju sa 137 aktivnih clanova, osim fudbalske deluje i literarna sekcija, a najvece uspehe postigla je folklorna grupa koju vodi koreograf Staniša Ilic.