STAR.DOM

Postovane NOVINE SERBSKE
u priv.vili Evica Dundjerski – u turističkom objektu sa posebnom namenom, NA PALIćU, otvara se NOV OBJEKAT ZA SMESTAJ STARIJIH OSOBA.

Pored uobicajenih servisa koji ovakav boravak podrazumeva, osmislili smo :
PROGRAMSKI BORAVAK u našoj vili Evica Dundjerski, koji je namenjen osobama u trećem životnom dobu, i koji će, nadamo se, moći da pruži odgovore na neka pitanja : zašto usamljenost?, zašto prestanak druženja?, zašto diskriminatorski odnos institucija u bavljenju sa starijom populacijom?, da li u trećem životnom dobu ne postoje više potrebe za razvojem, za edukativnim sadržajima?, da li prestaje potreba za ispunjenjem, radošću, kreativnošću?
Programi u vili Evica Dundjerski –
– ADEKVATNE FIZIčKE VEŽBE : vežbe senior joge, cardio-gym, vežbe protiv osteoporoze,
kao i
– KREATIVNE RADIONICE
pomoći će da se lakše uvide mogućnosti izbora i u trećoj dobi života – a samim tim i da se spremnije prihvate limiti.
CILJ PROGRAMA je: PODIZANJE FIZIčKIH, PSIHIčKIH I INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI – PODIZANJE ZDRAVOG DELA SVOG BIćA.
pozdrav iz Beogradač
Milica Suica
kontakt: Milica Šuica +381 63 25 43 46
www.evicadundjerski.com