„Šapat vremena“ Dragana Jakovljevića predstavljen u Budimpešti

Knjiga „Šapat vremena“ objavljena je krajem prošle godine, na srpskom i engleskom jeziku, u izdanju Srpskih nedeljnih novina, a uz finansijsku pomoć Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, informisanje i odnose sa verskim zajednicama AP Vojvodine.

Štampanje su, takođe, pomogle i srpske samouprave Batanje, Lovre, Segedina, Pečuja, Tukulje, Srpskog Kovina i 13. kvarta Budimpešte.

Posle uvodnog predstavljanja od strane medijatora književne večeri, profesora Dragane Meseldžije, promociju je otvorio sam autor, pročitavši svoje zapise „Istina“ i Iluzija“.

Profesor knjiženosti u Srpskoj gimnaziji „Nikola Tesla“ Slavica Zeljković, akcenat je, tokom svog izlaganja, stavila na percepciju savremenog sveta i čoveka, kao i na odgovornost senzibilnog intelektualca u takvom svetu. Istakla je da su u knjizi „Šapat vremena“ kratki zapisi modernog intelektualca, brižljivog posmatrača koji duboko ponire u prirodu, društvo, ali i u sebe samog. On daje sliku savremenog, podeljenog i unutar sebe sukobljenog čoveka i sveta, uz to, preobilno naseljenog strahom, i sugeriše ulogu odgovornog intelektualca u njemu.

Čovek je zaboravio da na harmoniji i ravnoteži leži svet. A nje nema bez ljubavi kojoj ne dozvoljava da ga prožme. Odgovorni intelektualac, u kakve spada Dragan Jakovljević, ne miri sa se takvim svetom. Da bi ga menjao, neophodno je savremenog čoveka dovesti do svesti da prvo treba da menja sebe“ istakla je Zeljković.

Šef katedre za srpsku književnost Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, prof. dr Časlav Nikolić, rekao je da je pesnička knjiga Dragana Jakovljevića „Šapat vremena“ jedna od retkih u kojoj nas zabljesne biće srpskog pesništva, do kog dolazimo dubokim uranjanjem u istoriju srpske književnosti.

„Knjiga govori i o nadi, a Dragan Jakovljević se svojim delom potvrđuje kao modernista, jer pre svega ima snažno osećanje poverenja u čoveka. Reč je o duboko humanističkoj knjizi, koja iz pozicije večnosti govori o ljudskom vremenu, o istorijskom čovekovom iskustvu i antropocentrički je koncipirana“ rekao je profesor Nikolić.

Za njegovog kolegu, profesora i prodekana kragujevačkog Filološko-umetničkog fakulteta, dr Nikolu Bubanju, bilo je važno da istakne njenu jezičku dvojnost. Srpski tekst je preveden na engleski kao odraz u ogledalu i namenjen je i onima koji će čitati u oba jezika.

Sam autor je inspirativno govorio o fenomenu vremena čije vrednosti često nismo dovoljno svesni:

„Vreme je jedini fenomen koji ne možemo da kontrolišemo, ne možemo da ga zaustavimo niti promenimo. Pišući ovu knjigu, imao sam sve vreme svest o tome da sadašnjosti gotovo i nema, da je ona zapravo jedna tačka, koja je upravo prošla. Sadašnjost je samo tren, iza koje je prošlost, a ispred nje je budućnost“, rekao je Dragan Jakovljević i podsetio da je vreme naš najvredniji resurs, „koji od nas očekuje da ga osluškujemo, jer nam se neprekidno obraća i šalje poruke“.

Među posetiocima promocije bili su ambasador Republike Srbije u Mađarskoj Rade Drobac, predstavnik Srba u mađarskom Parlamentu Ljubomir Aleksov, predsednica Samouprave Srba u Mađarskoj Vera Pejić Sutor, protojerej Lazar Pajtić, arhijerejski namesnik mohački, protonamesnik Zoran Ostojić, arhijerejski namesnik budimski i paroh budimpeštanski i direktor Kulturnog centra Milan Đurić, koji je u ime organizatora pozdravio učesnike i posetioce književne večeri. Bili su, takođe, prisutni i predstavnici Univerziteta „ELTE“ i Univerziteta u Kragujevcu, Srpske škole u mađarskoj prestonici, Mađarske televizije i drugih ustanova.

Original Article