Razgovori sa vernicima

Drugi i treći vaskrsni dan za lionske vernike bio je obeležen posetom episkopa zapadnoevropskog Luke, koji je, kako je i sam naglasio, sa velikom radošću povodom uskršnjih praznika, došao u ovu sredinu sa željom da sa parohijanima održi spontani pastoralni susret.
– Bila je to prilika da se iznesu iskustva i problemi u radu parohije koja na lionskom konzularnom području postoji od septembra 2001. godine, kaže konzul SCG iz Liona Aleksandar Mitić.

On je istakao da je vladika Luka sa vernicima imao duži, sadržajan i veoma srdačan razgovor, a da je u istom tonu prošao i susret sa biskupom Barbarenom, najvišim verskim predstavnikom katoličke crkve u Lionu.

– Tema susreta je bila međucrkvena saradnja, dijalog i pomoć za trajniji smeštaj srpske pravoslavne crkve u Lionu. Potom je episkop Luka razgovarao i sa predstavnicima Centralne gradske administracije Pjerom Larealom i Ivom Žirijem
– objasnio je konzul Mitić, koji je u ovim susretima uz vladiku Luku predvodio delegaciju u kojoj su se nalazili i lionski paroh Gradimir Milunović i sekretar Eparhijskog odbora iz Pariza LJubomir Mihajlović.