RASPORED BOGOSLUŽENJA U DIJASPORI ZA BOŽIćNE PRAZNIKE

Srpska pravoslavna eparhija srednjoevropska, obaveštava vernike Srpske pravoslavne crkve u Nemačkoj, da će se povodom Božićnih praznika sa blagoslovom nadležnog vladike Konstantina bogoslužiti po sledećem rasporedu :

MANASTIR HIMELSTIR – (protosinđel Sergije Paraklis) Hram Uspenja Presvete Bogorodice, Obere Dorfstr. 12 u Hildesheim-Himmelsthuer
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 10.00
06.01 (Badnje veče) – večernje u 18.00
07.01 (Božić) – sveta liturgija u 10.00
ALTENA – (jerej Mihailo Stojičić) Hram prepodobnog Simona monaha, Graf-Eberhardstr. 2
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 10.00
06.01 (Badnje veče) – večernje u Sigenu u 16.00
06.01 (Badnje veče) – večernje u Altena u 19.00
07.01 (Božić) – sveta liturgija u 10.00
AUGZBURG – (protojerej Mićo Matić) Hram Sv. Stefana i Jelene Štiljanović. Kreutzerstr.22 u Augsburg-Oberhausen
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 10.00
06.01 (Badnje veče) – večernje u 16.00
07.01 (Božić) – jutrenje u 05.00
07.01 (Božić) – sveta liturgija u 10.00
AHEN – (protonamesnik Slavenko Savić) Hram Vasnesenja Gospodnjeg, Tannennjeg 14 u NJuerselen-Bardenberg
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 10.30
06.01 (Badnje veče) – večernje u 18.00
07.01 (Božić) – sveta liturgija u 10.00
BERLIN – (protojereji Dragan Sekulić i Veljko Gačić i jerej Duško Spasojević
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 10.00
06.01 (Badnje veče) – večernje u 18.00
07.01 (Božić) – sveta liturgija u 10.00
BILEFELD – (protojerej Bogdan Smiljić) Hram Sv. Vasilija Ostroškog čudotvorca, Wellensiek 69 u Bielefeld-Dornberg
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 10.00
06.01 (Badnje veče) – večernje u 19.00
07.01 (Božić) – sveta liturgija u 10.00
BON – (jerej Mladen Janjić) St. Mićael, Rheinbaćerstr. 45
06.01 (Badnje veče) – večernje u 16.30 časova
07.01 (Božić) – jutrenje u 08.00
BOHOLT – (jerej Milovan Ranković) St. Agnes-Kirće, Sćonenbergstraše u Boćolt-Barlo
06.01 (Badnje veče) – večernje u 16.00
07.01.(Božić) – sveta liturgija u 07.00
BREMEN – (protonamesnik Saša Momirović) Crkva Obnovljenja hrama Sv. Georgija -đurđic Storchen NJeg 1
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 10.00
06.01 (Badnje veče) – večernje u Bremerhafenu u 18.30
06.01 (Badnje veče) – večernje u Kukshafenu u 15.30
06.01 (Badnje veče) – večernje u Bremenu u 22.00
07.01 (Božić) – sveta liturgija u Bremenu u 10.00
VIRCBURG – (jerej Radoslav Pajić) crkva u Bohlleitennjeg 43
05.01. sveta liturgija u Ašafenburgu u 11.00 St.Josef-Kirće
06.01. jutrenje u Kuncelsau u 00.00
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u Bad Mergenthajmu u 10.00
06.01.(Badnje veče) – večernje u Vircburgu u 20.00
07.01 (Božić) – sveta liturgija u Vircburgu 11.00
VUPERTAL – (protojerej stavrofor Jovan Marić) Hram Rođenja Presvete Bogorodice, Hombuećelstr. 53/55 u Wuppertal-Elberfeld
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 10.00
06.01 (Badnje veče) – večernje u 18.00
07.01 (Božić) – sveta liturgija u 10.00
DISELDORF – (protonamesnik Danilo Radmilović, jereji Milovan Ranković i jerej Neđeljko đokić) Hram Svetoga Save, Wanheimerstr. 54 u Duešeldorf-Lićtenbroić
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 10.00
06.01 (Badnje veče) – večernje u 17.00
07.01 (Božić) – jutrenje u 00.00
07.01 (Božić) – sveta liturgija u 10.00
08.01 (drugi dan Božića) – sveta liturgija u 10.00
DORTMUND – (protojerej stavrofor đorđe Trajković i jerej Radomir Kolundžić) Hram Sv. Apostola i jevanđelista Luke, Engelbertstr. 5 u Dortmund-Kledž
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 10.00
06.01 (Badnje veče) – večernje u Lipštatu u 14.00
06.01.( Badnje veče ) – večernje u Dortmundu u 17.00
07.01 (Božić) – jutrenje u Dortmundu u 00.00
07.01 (Božić) – sveta liturgija u Dortmundu u 09.00

ESEN – (jerej Dragan čolaković) St.Stephanus-Kirće, An St. Stephan 10 u Ešen-Holsterhausen
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 10.00
06.01 (Badnje veče) – večernje u 19.00
07.01 (Božić) – sveta liturgija u 00.00
07.01 (Božić) – jutrenje u 08.00
KARLSRUE – (jerej Aleksandar Škorić) Rimokatolička crkva, Rastatterstr. 20 u Karlsruhe-Rueppurr
05.01. (subota) u Pforzheim-u 10.00 (Abnobastr. 3)
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u Gagenauu u 13.00 ( Amalienbergstr. 11)
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u Pforćajmu u 10.00 (Abnobastr. 3)
06.01 (Badnje veče) – večernje u Karlsrueu u 20.00
07.01 (Božić) – sveta liturgija u Karlsrueu u 07.00
KASEL – (jerej Simon Turkić) Hram Sv. velikomučenika Kneza Lazara, Johann-Sebastian-Baćstr. 4
06.01 (Badnji dan) – večernje u 10.00 časova
09.01 (treći dan Božića) – sveta liturgija u 10.00
KELN – (protojerej Neđo Janjić i jerej Mladen Janjić) Hram Vozdviženja časnog Krsta, Frankenplatz u Koeln-Porz
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 10.00
06.01 (Badnje veče) – večernje u 19.00 časova
07.01 (Božić) – jutrenje u 00.00
07.01.(Božić) – sveta liturgija u 10.00
MANHAJM – (jerej Aleksa Milinković) Hram prepodobnog Simona monaha, Gaertnerstr. 10 u Mannheim-Neckarstadt
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 10.00
06.01 (Badnje veče) -večernje u 20.00 u Špejeru
06.01 (Badnje veče) -večernje u 23.00
MINHEN – (protojereji: Marinko Rajak, Branislav čortanovački, Slobodan Milunović, protonamesnik Vidoslav Vujasin i protođakon Zoran Andrić) Hram Sv. Jovana Vladimira kralja srpskog, Putzbrunnerstr. 49 u Münćen-Perlać
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 10.00
06.01 (Badnje veče) – večernje u 16.00
07.01 (Božić) – sveta liturgija u 09.00
NIRNBERG – (protonamesnici: Marinko Radmilo i Milorad Jovanović) Hram Sv. ćirila i Metodija, Kranićstr. 4 u Nürnberg-Sćniegling
05.01. (Tucindan) – večernje u Erlangenu u 19.00
05.01. (Tucindan) – večernje u Bambergu u 21.00
05.01. (Tucindan) – večernje u Bajrojtu u 23.00
05.01. (Tucindan) – večernje u Ingolštatu u 23.00
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u Nirnbergu 10.00
06.01 (Badnje dan) – Sveta liturgija u Nojmarktu u 11.00
06.01 (Badnje veče) – večernje u Nirnbergu u 15.00
07.01 (Božić) – jutrenje u Nirnbergu u 05.00
07.01 (Božić) – sveta liturgija u Nirnbergu u 10.00
OSNABRIK – (jerej Siniša Vujasinović) Hram Sv. velikomučenika Georgija Pobedonosca, Wersenerstr. 85 u Osnabrueck-Pdže
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 10.00
06.01 (Badnje veče) – večernje u 17.00
07.01 (Božić) – sveta liturgija u 09.00
REGENSBURG – (jerej Stanko Rakić) Rimokatolička crkva, Ostengaše 31
05.01. (Tucindan) – sveta liturgija u Frajzingu u 10.00
06.01. (Badnji dan) – sveta liturgija u Pasauu u 09.00
06.01. (Badnje veče) – večernje u Landshutu u 14.30
06.01. (Badnje veče) – večernje u Regensburgu u 16.30
06.01. (Badnje veče) – večernje u Burghauzenu u 19.30
06.01. (Badnje veče) – večernje u Frajzingu u 22.00
07.01. (Božić) – sveta liturgija u Regensburgu u 06.00
07.01. (Božić) -izobraziteljna u Burghauzenu u 11.00
ROZENHAJM – (protojerej Branislav čortanovački) Protestanska crkva, Koenigstr. 23
06.01 (Badnje veče) -Večernje u 13.30
SARBIRKEN – (protonamesnik đorđe Pantelić) Crkva, Mariannenthaler Str. 2, Sulzbać-Sćnappać
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u Trieru (St.Josef-Stift, Franz-Ludnjigstr. 7) u 10.00
06.01 (Badnje veče) – večernje u Sulcbahu u 17.00
07.01 (Božić) – sveta liturgija u Sulcbahu u 08.30
FILINGEN – (jerej Milenko Marković) Hram Sabora sv. Arhangela Mihaila, Unterer Dammnjeg 6/3
05.01 (Tucin dan) – večernje u 17.30 u Blumbergu
05.01 (Tucin dan) -večernje u 19.30 u Tutlingenu
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 09.00 u Filingenu
06.01 (Badnje veče) – večernje u 12.30 u Singenu
06.01 (Badnje veče) – večernje u 15.30 u Albštatu
06.01 (Badnje veče) – večernje u 18.00 u Filingenu
07.01 (Božić) – sveta liturgija u 09.00 u Filingenu
FRAJBURG – (jerej Jovan Gatarić) Crkva Ev.Thomaskirće, Tullastr. 15
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 10.00
06.01. (Badnje veče) – večernje u Ofenburgu u 15.30
06.01. (Badnje veče) – večernje u Frajburgu u 18.30
07.01. (Božić) – jutrenje i sveta liturgija u 06.00
07.01. (Božić) – jutrenje u Ofenburgu u 10.00
FRANKFURT – (protojereji Stojan Barjaktarević i Marko Jovanović i jerej Simon Turkić) Hram Sv. apostola i jevanđelista Luke, Am Beethovenplatz u Frankfurt-NJestend
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 09.00 u Frankfurtu
06.01 (Badnje veče) – večernje u 19.30 u Frankfurtu
06.01 (Badnje veče) – večernje u 16.00 u Ofenbahu
06.01 (Badnje veče) – večernje u 19.00 u Vizbadenu
06.01 (Badnje veče) – večernje u 16.00 u Veclaru
07.01 (Božić) – sveta liturgija u 09.00 u Frankfurtu
FRIDRIHSHAFEN – (jerej Slobodan Tijanić) Hram Sv. Srpskih novomučenika, Adelheidstr. 4
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 10.00 u Fridrihshafenu
06.01 (Badnji veče) – večernje u Konstancu u 16.00
06.01 (Badnji veče) – večernje u Fridrihshafenu u 19.00
07.01 (Božić) – jutrenje u Konstancu u 06.00
07.01 (Božić) – sveta liturgija u Fridrihshafenu u 09.00
ULM – (jerej LJubomir Zorica) Hram Sv. bezsrebrenika Kozme i Damjana, Furttenbaćstr. 11
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 10.00
06.01 (Badnje veče) – večernje u Hajdenhajmu u 16.00
06.01 (Badnje veče) – večernje u Ulmu u 19.00
07.01 (Božić) – sveta liturgija u 10.00
HAMBURG – (protojereji Dragan Jovanović i Borisav Simić) Hram Sabora Sv. Arhistratiga Mihaila, Sćellingstr. 7-9 u Hamburg-Eilbeck
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 10.00
06.01 (Badnje veče) – večernje u Kilu u 17.00
06.01 (Badnje veče) – večernje u Hamburgu u 19.00
07.01 (Božić) – sveta liturgija u 06.00 i 10.00
07.01 (Božić) – večernje u 18.00 u Libeku

HANOVER – (protojerej-stavrofor Milan Pejić) Hram Svetoga Save, Mengendamm 16C u Hannover-List
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 09.00
06.01 (Badnje veče) – vertep i večernje u 17.00
07.01 (Božić) – sveta liturgija u 09.00 časova (služi episkop Konstantin)
ŠTUTGART – (protonamesnici Slobodan Miljević i Bratislav Božović) Hram Sabora Srpskih svetitelja, Moehringer Str. 81A u Stuttgart-Heslać)
05.01. (Tucindan) – večernje u Gepingenu u 23.00
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u Gepingenu 10.00
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u Štutgartu u 10.00
06.01 (Badnji veče) – večernje u Kalvu u 15.00
06.01 (Badnji veče) – večernje u Rojtlingenu u 15.00
06.01 (Badnji veče) – večernje u Štutgartu u 18.00
06.01 (Badnje veče) – večernje u Hajlbronu u 22.00
07.01 (Božić) – jutrenje u Gepingenu u 07.00
07.01 (Božić) – sveta liturgija u Štutgartu u 10.00

VINER NOJŠTAT – (jerej Brane Bijelić) hram Sv. Platona Banjalučkog Messenhausergasse 4, NJiener Neustadt
06.01. (Badnji dan) – sveta liturgija u 9.30
06.01. (Badnje veče) – večernje u 17.00
07.01. (Božić) – jutrenje i sveta liturgija u 6.00
08.01 (drugi dan Božića) – sveta liturgija u 9.30
BEč – (protojerej stavrofor Krstan Knežević i protonamesnik Petar Pantić) hram Svetoga Save (3. kvart) Veithgasse 3A
06.01. (Badnji dan) – sveta liturgija u 9.00
06.01. (Badnji dan) – večernje u 18.00
07.01. (Božić) – sveta liturgija u 9.30
BEč – (protojereji-stavrofori đorđe Knežević i Sretoje Dušanić) hram Presvete Bogorodice (17. kvart) Steinergasse 3A
06.01. (Badnji dan) – sveta liturgija u 9.30
06.01. (Badnji dan) – večernje u 17.30
07.01. (Božić) – sveta liturgija u 9.30
BEč – (protonamesnici Drago Vujić i Dragan Birtašević) Hram Vaskrsenja Hristova (2. kvart) Engerthstr. 158 A
06.01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 9.30
06.01. (Badnji dan) – večernje u 17.30
07.01. (Božić) – sveta liturgija u 9.30
BREGENC – (protojerej-stavrofor Mile Mijić)
06.01. (Badnji dan) – sveta liturgija u Feldkirhu (Frauenkirche) u 9.30
06.01. (Badnje veče) – Večernje u Dornbirnu u 16.00
06.01. (Badnje veče) – Večernje u Feldkirhu u 19.00
07.01. (Božić) – sveta liturgija u Feldkirhu u 9.00
07.01. (Božić) – Večernje u Bregencu (St. Gebhardkirche) – u 18.00
GMUNDEN – (protonamesnik Novo Lazić) Rimokatolički hram u Lencingu Andreaskirche – Pichlnjang/Lenzing
06.01. (Badnje veče) – večernje u 17.00
07.01. (Božić) – sveta liturgija u 7.30
GRAC – (jerej Miomir Sando) Hram se nalazi na gradskom groblju Zentralfriedhof – Triester Str. 146
06.01. (Badnji dan) – sveta liturgija u Gracu u 10.00
06.01. (Badnje veče) – večernje u 19.00
07.01. (Božić) – jutrenje u 00.00
07.01. (Božić) – sveta liturgija u 10.00
ENS – (protonamesnik Darko Knežević) Stelzhamerstr. 16
06.01. (Badnji dan) – sveta liturgija u 10.00
06.01. (Badnje veče) – večernje u 18.00
07.01. (Božić) – sveta liturgija u 05.00, jutrenje u 10.00
INZBRUK – (protonamesnik Milorad Jovanović) Rimokatolička crkva Siebererstr. 7
06.01. (Badnji dan) – sveta liturgija u Inzbruku u 09.00
06.01. (Badnji dan) – sveta liturgija u Rojte u 09.30
06.01. (Badnje veče) – večernje u Zefeldu u 16.00
06.01. (Badnje veče) – večernje u Inzbruku u 18.00
06.01. (Badnje veče) – sveta liturgija u Inzbruku u 23.00
07.01. (Božić) – sveta liturgija u Inzbruku u 09.30
LINC – (protojerej Dragan Mićić) hram Sv. Vasilija Ostroškog čudotvorca Posthofstr. 41
06.01. (Badnji dan) – sveta liturgija u 10.00
06.01. (Badnje veče) – večernje u 18.00
07.01. (Božić) – jutrenje i sveta liturgija u 05.00
KLAGENFURT – (protonamesnik LJubomir Radovanov) Starokatolička crkva Kaufmanngasse 11
06.01. (Badnji dan) – sveta liturgija u Klagenfurtu u 10.00
06.01. (Badnje veče) – večernje u 18.00
07.01. (Božić) – jutrenje u Vilahu (Burgplatz 1) u 00.00
07.01. (Božić) – sveta liturgija u 10.00 (Klagenfurt)
08.01. (drugi dan Božića) – sveta liturgija u 10.00 (Klagenfurt)
KUFŠTAJN – (jerej Aleksandar Stolić) Rimokatolička crkva Krankenhausgasse, Alte Spitalkirche
06.01. (Badnji dan) – sveta liturgija u Kufštajnu u 10.00
06.01. (Badnji dan) – večernje u Figenu u 19.30
06.01. (Badnje veče) – večernje u Kufštajnu u 17.00
07.01. (Božić) – sveta liturgija u 05.00
SALFELDEN – (jerej Jovan Alimpić) hram Sabora Srba svetih Pavlenstr. 2 – Saalfelden i Kloster Hl. Ruppert, Kreuzberg 1, Bischofshofen
06.01. (Badnji dan) – sveta liturgija u Salfeldenu u 10.00
06.01. (Badnje veče) – večernje u Bišofshofenu u 17.00
06.01. (Badnje veče) – večernje u Salfeldenu u 20.00
07.01. (Božić) – jutrenje i sveta liturgija u Salfeldenu u 03.00
SANKT PELTEN – (jerej LJubomir Bolić) hram Sv. apostola Tome Hanuschplatz 11 – St. Poelten
06.01. (Badnje veče) – večernje u 18.00 i jutrenje u 23.30
07.01. (Božić) – sveta liturgija u 09.30
TULN – (jerej Aleksandar Stanković) Rimokatolička kapela Karner Kirche
06.01. (Badnji dan) – sveta liturgija u 10.00
06.01. (Badnje veče) – večernje u 18.00
07.01. (Božić) – sveta liturgija u 10.00

BERN
Crkvena opština Bern (protonamesnik Stanko Marković) St. Peter u. Paulkirće, Rathausgaše
06. 01. (Badnji dan) – Sveta liturgija u Nojšatelu u 10.00
06. 01. (Badnje veče) – Večernje u Bernu u 18.00
06. 01. (Badnje veče) – Večernje u Soloturnu u 23.00
07. 01. (Božić) – Sveta liturgija u Bernu u 10.00
CIRIH
Crkvena opština Cirih – hram Uspenija Svete Bogorodice ( Glattstegnjeg 91), protonamesnik dr Miroslav Simijonović i jerej Branimir Petković
06.01. (Badnji dan)- Sveta liturgija u Cirihu u 10.00
06.01. (Badnje veče) – Večernje u Cirihu u 19.00
06.01. (Badnje veče) – Večernje u 19.00 ( Kirćstraše, Spreitenbać )
07.01. (Božić) – Sveta liturgija u Cirihu u 07.00 i 10.00
BAZEL
Crkvena opština Bazel (protonamesnik MilutinNikolić) Kirće zu St. Alban, Muehlenberg 5
06.01 (Badnji dan) – Sveta liturgija u Nidergesgenu u u 10.00
06.01 (Badnje veče) – Večernje u Oltenu ( St.Anton-Kirće) u 19.00
06.01 (Badnjeveče) -Večernje u Bazelu u 19.00
07.01 (Božić) – Sveta liturgija u Nidergesgenu u 10.00
07.01 (Božić) – Sveta liturgija u Bazelu u 10.00
SENT GALEN
Crkvena opština St. Galen (protonamesnik LJubomir Kotarčić) Langgaše 161.
06.01. (Badnji dan) – Sveta liturgija u Sent Galenu u 09.00
06.01. (Badnje veče) – Večernje u Nepstalu (Kanton Klarus) u 16.00
06.01. (Badnje veče) – Večernje u Roršahu u 20.00
07.01. (Božić) – Sveta liturgija u Sent Galenu u 09.00
LUCERN
Crkvena opština Lucern (jerej Dragan Stanojević)
06.01 (Badnji dan) – Sveta liturgija u Buhrainu u 10.00
06.01. (Badnje veče) – Večernje u Altdorfu u 18.00 06.01. (Badnje veče) – Večernje u Baru u 19.00
06.01. (Badnje veče) – Večernje u Lucernu ( St. Josef-Madžhof ) u 21.00 07.01. (Božić) – Božićnje jutrenje u Buhrainu u 06.00
07.01. (Božić) – Sveta liturgija u Buhrainu u 10.00 časova
LOZANA
Crkvena opština Lozana (jerej Bogoljub Popović) ćapelle de Bethusdž, Av. ćarles-Secretan 2.
06.01. (Badnje veče) – Večernje u Sijeru (hram Sent Martin) u 18.00
06.01. (Badnje veče) – Večernje u Lozani-Katedrala u 21.00
07.01. (Božić) – Sveta liturgija u Lozani u 08.00
07.01. (Božić) – Sveta liturgija u Sijeru u 08.00
LUGANO
Crkvena opština Lugano (jerej đorđe Lukić)
06.01. (Badnji dan ) – Sveta liturgija u Belincona u 10.00
06.01. (Badnje veče) – Večernje u Belincona u 18.00
06.01. (Badnje veče/Božić) – Sveta liturgija u Luganu (crkva San Ročo ) u 23.00
07.01. (Božić) Sveta liturgija u 08.00

LITURGIJE I U NORVEŠKOJ

Januarski raspored bogosluženja u parohiji SPC Sveti Vasilije Ostroški u Norveškoj: u Oslu u Grčkoj crkvi 6. januara u 10.00 i 17.00, a 7, 9. 14, 19, 20. i 27. januara u 10.00 i u Porsgrunu 12. januara u 11.00.
Januarske liturgije u parohiji Sveti Dimitrije Solunski: u Sadnesu 5. januara u 10.00 u Malmeheim bedehusu (Heigreveien 404), u Flekefjuru 6. januara u 11.00 (kontakt za adresu: Veselko Margetić), u Kristiansandu 6.januara u 18.00, 7. januara u 9.00 u crkvi Voie (Steindalen 131).

RASPOPRED BOŽIćNIH BOGOSLUŽENJA U FRANCUSKOJ

PARIZ
Saborni hram Sv. Sava, 23. rue du Simplon
06.01. (Badnji dan) – sveta liturgija u 10.00, večernje u 18.00 i jutrenje u 23.00
07.01. (Božić) – sveta liturgija u 10.00
08.01. (drugi dan Božića) – sveta liturgija u 10.00
09. 01. (Sveti mučenik i arhiđakon Stefan) – blagosiljanje slavskog kolača u 8.00 i sveta liturgija u 10.00
BONDI
Crkva u 224 av. de Rosny
06.01. (Badnji dan) – večernje u 18.00
NANSI
Crkva Sv. Nikola, 1 Quai de la Bataille
06.01 (Badnji dan) – sveto bogosluženje i pričešće u 10.00
LUGR
Crkva Sv. Petke, rue de la Bonne Fontaine, parohija za Belfort i Mobilijar
06. 01 (Badnji dan) – sveta liturgija u 16.00
BEZANSON
Crkva Sv. Vasilija Ostroškog, 28 a Chemin des LJuatrouillots
06.01. (Badnji dan) – večernje u 18.00
DIŽON
Parohija Vaskrsenja Hristovog, 20 boulevard de lžOuest,
06.01 (Badnji dan) – sveto bogosluženje i osvećenje badnjaka u 21.00
STRAZBUR
Crkva Sv. Georgija, 2 a rue deu Donon