Rasejanje nedeljivi deo srpstva

Srpska narodna odbrana Amerike uputila je otvoreno pismo na adrese predsednika Jugoslavije Vojislava Koštunice, predsednika Savezne vlade Dragiše Pešica i predsednika Veca gradana Savezne skupštine Dragoljuba Micunovica.
„U trenutku kada se pripremaju ustavna rešenja koja bi trebalo da stvore novi temelj, nadamo se cvrst i trajan, za zajednicku državu Srbije i Crne Gore, Srpska narodna odbrana, kao najstarija nacionalna institucija na americkom tlu, obraca vam se sa molbom da pri tom ne prenebregnete interese Srba u rasejanju. Jer oni ne žele da im matica i dalje bude maceha, kao što je to bilo u doba komunisticke vladavine. Stoga SNO zahteva da Srbi u rasejanju budu tretirani kao nedeljivi deo srpskog nacionalnog korpusa, što podrazumeva dvojno državljanstvo, aktivno pravo glasa na izborima, angažovanje obrazovanih i iskusnih ljudi iz rasejanja u otadžbinskim institucijama i strukturama vlasti“, istice se u pismu koje je potpisao predsednik SNO Slavko Panovic.
SNO, kako se navodi, posebno izražava nezadovoljstvo prisustvom velikog broja bivših clanova Saveza komunista u kljucnim strukturama sadašnje vlasti.
„Ovo nas Srbe u rasejanju posebno boli i brine kada je rec o diplomatiji. Nadamo se da ce diplomatski predstavnici sa komunistickim biografijama uskoro biti zamenjeni novim, moralno cistim ljudima, prema kojima možemo graditi odnose uzajamnog poverenja i saradnje.
Zbog šest decenija zla koje nam je donela pogubna komunisticka ideologija, SNO smatra da bi svim bivšim nosiocima partijskih knjižica trebalo da bude uskraceno pravo na politicku delatnost“, istice se takode u pismu.