Radni sastanak Konzularnog kora sa Imiigracionim odeljenjem Kvesture u Trstu

6. novembar 2019. godine

U sredu, 6.novembra 2019.godine, GK Ivana Stojiljković prisustvovala je radnom sastanku koji je organizovao dekan Konzularnog kora u Trstu, Massimiliano Fabian, zajedno sa direktorom Imigracionog odeljenja Kvesture, Antoniom Grande, a koji je održan u zgradi Kvetsure u Trstu.

Sastanak je otvorio i istom prisustvovao šef policije u Trstu- Kvestor Giuseppe Petronzi, koji je nakon pozdrava podvukao da se po prvi put organizuje sastanak na temu prava i obaveza stranaca na teritoriji Italije i Šengena i poželeo da se takva saradnja nastavi radi pružanja boljih i bržih usluga građanima svih zemalja kojih u Trstu ima veoma mnogo, što potvrđuje izdavanje preko 5000 boravišnih viza godišnje.

MUP Italije je pozitivno ocenilo ovakvu inicijativu i uputilo komplimente organizatorima uz podsticaj da se povežu sve institucije i poboljša njihova saradnja.

Original Article