PUT KA ISTINI Iz recenzije

Ja nisam učitelj ni vođa, ja sam ispovednik, ja stremim i tragam, i ljudima mogu davati samo istinitu povest o onome što je postalo bitnim u mome jedinom životu.Herman Hese

Svoje putovanje kroz vreme (naše suđeno) i prosto rečeno: (Srbija dosuđena) ženski narator, bezlična evropejka počinje biblijskom temom:
…Hrišćani se ne razlikuju od drugih ljudi ni po zemlji, ni po jeziku, ni po običajima. Borave na zemlji, ali su građani neba. Vole sve, a svi ih progone. Ne poznaju ih, a osuđuju. Ubijaju ih, a oni vaskrsavaju. Siromašni su a mnogo bogati. Ničega nemaju, a u svemu obiluju. Ocrnjuju ih, a poštenje im sja. Grde ih, a oni blagosiljaju. Gaze ih a oni uzvraćaju čašću. Dobrotvori su, a kažnjavaju ih kao zlotvore, Oni koji ih mrze ni sami ne umeju da kažu šta je tome uzrok…
Iznenađivalo me je mnoštvo ovakvih zapisa u Volfovom dnevniku iako ponekad nije davao precizne podatke o izvoru iz kojeg je prenet tekst. Izdvojila sam ovaj jer me podseća na Srbe. Uz svu mržnju i gnev prema njima, nisam mogla da se otmem utisku da su ti zapisi sadržavali neobičnu lepotu. Uprkos svemu u meni se budilo, interesovanje za taj mrski narod.
Počela sam, baš kako je on pominjao u dnevniku za sebe i svoje interesovanje o Srbima, i sama da istražujem podatke o ličnostima iz srpske istorije, iz savremenog doba, sve do političkih ličnosti devedesetih i dvehiljaditih godina…
Sve što nas tišti, razdire i razapinje, svi ti uverljivi razlozi, koje bi bilo krajnje neumesno ovde gomilati, navode na suprotno uverenje, prema kojem se čini tačnijim reći da živimo iznutra ka spolja. Pre nego što nas sustigne sudbina spolja, naša unutarnja ličnost već je bitno uobličena; razne životne okolnosti mogu nešto malo da utiču na našu ličnost, ali mnogo je jači uticaj koji ona vrši na njih. Umemo da budemo začuđujuće neosetljivi u odnosu na sve što pada na nas, ukoliko nije u skladu sa tim urođenim likom koji, u krajnjoj liniji, jesmo upravo mi. U tom slučaju neko može da kaže da opet ne može biti govora o radikalnim promenama. Ono što smo bili u času rođenja, bićemo
i u času umiranja.
Moguće da se karakter menja ako se pod tim podrazumeva razvoj. A ovaj i ovakav razvoj je, kao i revolucija kod svakog organizma, izazvan i vođen unutrašnjim razlozima, primernim samom biću, prirođenim njegovom karakteru.
Ali zašto mi tako uvek govorimo, danas i ovde? Može vam se učiniti da udaramo zvekirom na otvorena vrata, jer, verovatno, većina među vama i ne pretpostavlja da ima i takvih koji poriču, uopšte, pravo patriotskoj književnosti da se zove književnost: ipak, ubeđen sam, da među vama ima i takvih koji su upućeni u takva njihova gledišta u svetu, intelektualnom, i književnom. čini mi se da su se takva gledišta primila korenjem dosta duboko i dosta široko, kao nusprodukt ili skrivena premisa globalizacije. Razume se, takva gledišta su prenesena i u našu zemlju. Zemlju koja ne podiže nikakve odbrambene prepreke na svojim granicama.
Sili Pridom kazuje:

Šta je to otadžbina?Je li to neko blaženo pribežište?
Nekakva ubava oaza ukrašena po našem ukusu,
a koja nam je jednog dana ćudljivo dodeljena,
gde zemlja i čovek između sebe o ljubavi govore?
Ne, Ne, otadžbina ne nameće, ne nudi svoje veze,
to je kraj u nama i mimo nas otelovljen
od pamtiveka,
to je strogi brak jednog plemena i jednog tla,
koji se sami izrađuju oboje.

Milosav Buca Mirković

____________________________________________________________________________________________________

PUT KA ISTINI

Autori
Natalija Krajsveg
Zorica Zec
Izdavač
ARMON
Glavni i odgovorni urednik
Stein Wolf, Vienna, Austria
Lektor
Nenad Radoš
Korektor
Mihali Didis
Dizajn korica
Andreja Valdimiro
Marini Tanović
Motiv: Hilandar,
Nemanja Stojkov, umetnik
Sombor, Serbija
Prelom
Mirjana Prokić
Štampa
Štamparija Srpske Pravoslavne Crkve
Beograd, Kralja Petra 5
Za Štampariju
Gradimir Stanić
Tiraž 500 primeraka
2011

Nijedan deo ove knjige ne može biti reprodukovan ili prekopiran u bilo kojoj formi ili na bilo koji način, elektronski ili mehanički, uključujući i šapilograf, fotokopirni aparat, magnetne zapise, ili bilo koji informativni sistem za smeštanje ili korišćenje podataka, bez izričitog pismenog odobrenja vlasnika Copyright-a.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmited any form or in orbany means, electronic, mechanical, photocopoying, recording or herwise, without the prior written premission of the Copyright owner.

Copyr. ARMON

Žiro račun: ARMON 205-69417-96
PIB 103180222 oslobođen plaćanja PDV
e-mail: zoricazec7@gmail.com
Plasman: 061 20 16 380
CIP – Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
821.163.41-3
KRAJSVEG, Natalija, 1960–
Put ka istini / Natalija Krajsveg, [Zorica
Zec]. – Beograd : Armon, 2011 (Beograd :
Štamparija Srpske Pravoslavne Crkve). – 216
str. ; 21 cm
Podatak o autoru preuzet iz kolofona. –
Tiraž 500. – Str. 213-216: Put ka istini /
Milosav Buca Mirković. – Str. [217] Natalija
Krajsveg / Stein Wolf. – Bibliografija:
str. [218].
ISBN 978-86-84917-23-4
1. Zec, Zorica [autor]

COBISS.SR-ID 188034316