Posle najave Nemačke da će kazniti strance sa dva pasoša

POSLE NAJAVE NEMAčKE DA ćE KAZNITI STRANCE SA DVA PASOŠA

NASLEDNICI I BEZ DRŽAVLJANSTVA

• Građani SCG koji se odreknu državljanstva matice biće tretirani kao stranci i izgubiće neka prava, ali ne i pravo na stečenu imovinu i nasledstvo

Rigorozne mere koje je Nemačka najavila prema državljanima koji su prekršili zakon donet 2000. godine, prema kome svaki građanin (osim državljana država EU), koji želi da uzme nemačko državljanstvo mora da se odrekne drugog državljanstva, pogodiće sve koji su pokušali da izigraju nemačke vlasti, među kojima najviše Turke, ali i građane sa prostora nekadašnje SFRJ.
Nemačka je ustanovila da je veliki broj građana koji su uzeli nemačko državljanstvo, a posle dobijanja dokumenata ponovo tražili i dobili državljanstvo otadžbine. NJima zato preti gubitak nemačkog državljanstva, pravo na boravak i posao u ovoj državi.
Razlog zašto se stranci teško odlučuju na gubljenje privilegije dvojnog državljanstva nije samo patriotske prirode, jer ukoliko ne postoje recipročne mere između otadžbine i nove domovine, u zemlji porekla može, na primer, da se izgubi pravo na nasledstvo. U Srbiji, na sreću nije tako.

Ni ‘vamo, ni tamo

Zakon o državljanstvu Republike Srbije reguliše i probleme građana koji ostanu bez ijednog državljanstva. U Zakonu se navodi da će, ako je građanin dobio otpust iz državljanstva Srbije, a nije stekao strano državljanstvo u roku od godinu dana od dana donošenja rešenja o otpustu i ostao je bez državljanstva, MUP, koji je doneo rešenje o ukidanju državljanstva, poništiti tu odluku na pismeni zahtev.

Ukoliko ste odlučili da se odreknete srpskog državljanstva, vi ćete u Srbiji biti stranac, čime gubite neka prava. To se pre svega odnosi na učešće na izborima, tj. više nećete moći da birate i budete birani. Odricanjem državljanstva gubi se pravo na sva dokumenta – ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, zdravstvenu knjižicu. Prilikom boravka u Srbiji, stranci moraju svoj boravak da prijave najbližem SUP-u najkasnije 48 sati od prelaska granice. Stranci u Srbiji nemaju zdravstveno, ni socijalno osiguranje i za skoro sve medicinske usluge moraju da plate punu cenu iz svog džepa, ukoliko to nije regulisano recipročnim merama dve države. Kao novopečeni stranac u svojoj zemlji, imate pravo na posedovanje nepokretnosti, nasledstvo i sva druga imovinska prava – takođe samo u slučaju reciprociteta. To znači da stranci mogu da naslede imovinu svojih rođaka ukoliko i njihova „nova“ domovina omogućava srpskim državljanima da naslede imovinu u tim državama. Na sreću, pravilo reciprociteta između Srbije i drugih država postoji u celoj EU, SAD, Kanadi, Australiji. Što se tiče poreskih zakona, stranci i građani Srbije su pred zakonom jednaki.

Državljanin pošto poto

Otpust iz državljanstva Srbije neće se odobriti ako je to neophodno zbog bezbednosti ili odbrane zemlje ili ako to zahtevaju ekonomski interesi Srbije i Crne Gore.
Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove može da odbije zahtev za prestanak državljanstva, iako su ispunjeni uslovi propisani Zakonom o državljanstvu, ako oceni da postoje razlozi od interesa za Srbiju. Otpust iz državljanstva se tako neće dati dok traje ratno stanje, stanje neposredne ratne opasnosti ili vanredno stanje.

Za sve one koji će morati da se odreknu srpskog državljanstva proceduru je propisao Zakon o državljanstvu Republike Srbije, u kome se navodi da državljanstvo prestaje: otpustom, odricanjem, sticanjem državljanstva druge države članice (Crne Gore) i po međunarodnim ugovorima.
Državljanstvo građaninu Srbije prestaje ako podnese zahtev za otpust i ispunjava sledeće uslove: da je navršio 18 godina, nema smetnji u pogledu vojne obaveze, izmirio je poreze i druge zakonske obaveze u Srbiji i Crnoj Gori, regulisao je imovinskopravne obaveze, da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da je izdržao propisanu kaznu zatvora. Uslov za ukidanje državljanstva na zahtev je da ima strano državljanstvo ili dokaz da će biti primljen u strano državljanstvo.
Punoletni državljanin Srbije koji je rođen i živi u inostranstvu, a ima i strano državljanstvo, može se do navršene 25. godine života odreći državljanstva Republike Srbije.
Ukoliko želite da se odreknete srpskog državljanstva, morate da se obratite Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije u mestu prebivališta ili boravišta. Zahtev može da se podnese i preko nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Srbije i Crne Gore, koji će ga proslediti MUP-u. Zanimljivo je da državni službenici nisu dužni da podnosioca zahteva za ukidanje državljanstva obaveste i informišu o pravima koje gubi u Srbiji tim odricanjem.