Ognjeslav Kostović, ruski Srbin, kako su ga zvali u Rusiji, rođen je 1851. u Austriji, u Pešti je završio osnovnu školu i gimnaziju, živeo i stvarao u Sankt Peterburgu. Ovaj Srbin plemićkog porekla bio je i kapetan ruske vojske. Najinteresantniji projekat koji je konstruisao je čamac riba, čija je posada pod...

Ivan Đaja (1884—1957)

*IVAN ĐAJAOTAC BEOGRADSKE FIZIOLOŠKE ŠKOLE: Slobodan čovek na dobrom glasuAkademik Ivan Đaja bio je darovit naučnik, filozof i književnik koji je, uz sve to, u slobodno vreme svirao flautu.Kao rektor Beogradskog univerziteta (1934/1935) zajedno sa pobunjenim studentima, oštro se suprotstavio upadu policije u prostorije Univerziteta, braneći studente i autonomiju...

Srboljub Živanović (1933)

*GOVORITI U IME ONIH ČIJA JE ĆUTNJA VEČNARazgovor sa dr. Srboljubom Živanovićem, članom Međunarodne komisije za istinu o Jasenovcu  Akademik prof. dr. Srboljub Živanović je naukom počeo da se bavi još 1954. godine kao student medicine, imajući sreću da već na drugoj godini studija dođe do značajnih naučnih otkrića....
*PROTOSINĐEL KIRIL CVETKOVIĆ(Baošić, 1791 — 28.09.1857)Kiril je rođen kao Konstantin u svešteničkoj familiji u Baošiću u Boki, selu na obali, koje je u vreme Mlečana pripadalo Topaljskoj komunitadi 1791. godine, a kršten je 15-og septembra iste godine u baošićkoj crkvi Svetog Oca Nikolaja. Glavni izvor za životopis oca Kirila...

STEPA STEPANOVIć (1856 – 1929)

Pripadao je onoj generaciji pregalaca u Srbiji, koja nije stavljala mač u korice sve dotle dok nije srušila tursku i austrijsku carevinu, oslobodila svu podjarmljenu braću i u okviru zajedničke jugoslovenske države, koja je nikla na razvalinama tih carevina, uključila sve srpske zemlje. Dugu i briljantnu vojničku karijeru započeo...