In memoriam Prof. dr Milorad D. Borzanović, drug i plemenit čovek

Miško je preminuo danas od Covida.

Imao je suprugu i dvoje dece.

Svima je pomagao i bio poštovan kao stručnjak i ČOVEK .

Voleo je da se druži i okuplja svoje drugare.

Imao je šarmerski smisao za humor.

Uživao je u podsećanju na pesme i muziku svog detinjstva i mladosti.

Svesno je zadržao i često koristio dikciju i arhaizme svog Prizrena, kao pravi sin Nate i Dušana Borzanovića.

Dovoljno, suze mi ne daju dalje.

Počivaju u miru dragi duže naš.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               C U R R I C U L U M        V I T A E

U Beogradu, 13. IX 2011

Dr Milorad D. Borzanović

Institut za kardiovaskularne bolesti, DEDINJE, Beograd

 

Lični podaci:

 

Datum i mesto rođenja: 13.V 1960.god., Prizren.

 

Kvalifikacije (naziv institucije, grad):

 

Osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom završio je u Prizrenu; Medicinski fakulte u Beogradu završio je 1983. godine  (srednja ocena u toku studiranja 9,75); specijalistički ispit iz Interne medicine sa odličnim uspehom položio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1991.godine;  postdiplomske studije (magisterijum) iz oblasti kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu završio je 1992. godine (magistarski rad: “ISHEMIJSKA BOLEST SRCA I METEOROTROPNI FAKTORI RIZIKA”); uspešno je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom: “RIZICI NASTANKA NAPRASNE SRČANE SMRTI, PATOGENETSKI MEHANIZMI, PROGNOZA I PREVENCIJA” 1993.godine u Prištini

 

Radno iskustvo (naziv institucije, grad):

 

Od 1983. – 1996. godine radio je na Kardiologiji Interne klinike Medicinskog fakulteta u Prištini (od 1992-1996. na dužnosti Načelnika Kardiološke službe), od 1996.godine radi kao kardiolog na Klinici za Kardiohirurgiju i Klinici za Kardiologiju Instituta za kardiovaskularne bolesti DEDINJE u Beogradu (od 1997. na dužnosti Načelnika Službe preoperativne pripreme IKVB Dedinje)

 

Nastavna i pedagoška aktivnost: 

 

Od 1989. – 1991. bio je ovlašćeni asistent-pripravnik iz Interne medicine na Medicinskom fakultetu u Prištini; od 1991.-1994. asistent na predmetu Interna medicina na Medicinskom fakultetu u Prištini; od 1994. -1999. docent na predmetu Interna medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini; od 1999.-2003. docent na predmetu Interna medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (reizbor); od 2004.-2009. je u  zvanju vanrednog profesora za predmet Interna medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini, od 2009. godine je u zvanju viziting profesora na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini

 

Naučni projekti:

 

Bio je član je naučnih projekata Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije i glavni istraživač u više naučnih studija.

Članstvo:

 

Član je Lekarske komore Srbije; Kardiološke sekcije Srpskog lekarskog društva; Udruženja kardiologa Srbije, European Society of Cardiology i dopisni je član Akademije JUPIN (Jedinstveno Udruženje Pronalazača i Naučnika) 

 

Reference:

 

U stručnim i naučnim časopisima objavio je  preko 200 radova iz oblasti kardiologije. 

 

Knjige i monografije: 

  • Milorad D. Borzanović: “NAPRASNA SRČANA SMRT-etiopatogenetski mehanizmi, prognoza i prevencija”, Novi Svet, Priština, mart, 1995.god;
  • Svetomir P. Stožinić, Nikolaj Romanovič Paleev i Milorad D. Borzanović: ”STRES I SRCE”, Obeležja, Beograd i Medicina, Moskva, maj 2003. Godine;
  • Predrag Lalević, Milorad Borzanović, Vesna Stevanović: “KARDIOPULMONALNA CEREBRALNA REANIMACIJA”, Zavod za udžbenike, Beograd, april 2009. godine (Veće za specijalističku nastavu  Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na sednici održanoj 22. XII 2008. rešenjem broj 17/19 – 21/15 je donelo odluku po kojoj je knjiga namenjena poslediplomskom usavršavanju lekara).
  • Svetomir Stožinić, Milorad D. Borzanović: „KNJIGA O STRESU“. Obeležja, Beograd, oktobar 2009. godine .

 

Održao je više predavanja po pozivu (SANU, Akademija medicinskih nauka SLD) i aktivno učestvovao u kontinuiranoj medicinskoj edukaciji u organizaciji Medicinskog fakulteta u Beogradu.

 

Posebna edukacija:

 

1995.godine dobio je Diplomu Jugoslovenske škole ultrazvuka iz oblasti kardiologija i angiologija; 2008. godine završio je Good Clinical Practice Course for Investigators, Research  Physicians, site Nurses and other Research Proffessionals u Beogradu, u organizaciji ACRP Association of Clinical Research Proffessionals

 

Nagrade i priznanja:

 

U toku studija na Medicinskom fakultetu u Beogradu dobio je četiri diplome – pohvalnice za izvanredne rezultate u učenju; 1993.g. dobio je Diplomu Srpskog lekarskog društva u Beogradu u znak priznanja za dugogodišnji rad i izvanredne zasluge. Dobitnik je Godišnjih nagrada Instituta za kardiovaskularne bolesti DEDINJE za izuzetne rezultate u radu 1997, 2003, 2004 i 2007. godine; 2009. godine dodeljena mu je Invent Diploma  za inovativni doprinos medicinskoj nauci u Srbiji (stvaralaštvo registrovano u JUPIN-u)

 

   

 U Beogradu, 13. IX 2011.