OSNOVANO UDRUŽENJE SRPSKIH LEKARA U NORVEŠKOJ

Srpski lekari na privremenom radu u Norveškoj svojom brojnošću odavno su zaslužili svoju esnafsku organizaciju, ali su se tim povodom okupili tek nedavno. Udruženje je rođeno zahvaljujući agilnom dr Vladimiru Petroviću, prvom predsedniku Udruženja srpskih lekara u Norveškoj. Osnivačka skupština je održana u prostorijama Ambasade Srbije, na čemu su zahvalni ambasadoru Vladislavu Mladenoviću.
Upravni odbor čine dr Vladimir Petrović iz Henefosa, dr Jelena Kisić iz Osla, dr Mirjana Klepsvik iz Akeršusa, dr Milan Milenković iz Šiena i dr Dragan Labudović iz Osla. Iako su birani kao ličnosti, a ne prema specijalizaciji, ginekolozi su u većini. Otuda anegdota da se takvom kadrovskom politikom lakše prebrođuju porođajne muke. Druženje je prvi melem, inače, koji su lekari sebi prepisali.

Predsednik za ponos

Vladimir Petrović, Beograđanin sa Voždovca, diplomirao je i specijalizirao ginekologiju u Beogradu. Došao je 1999. godine u Norvešku, u kojoj je morao još jednom da specijalizira. Pre prelaska u bolnicu Ringerike u Henefosu, blizu Osla, radio je u Univerzitetskoj bolnici u Stavangeru. Jedini je strani lekar u Upravnom odboru Udruženja ginekologa Osla.

– Udruženje je esnafska organizacija najčistije moguće, izvan svih političkih, nacionalnih i religioznih konteksta. članovi su i grčki lekar koji je studirao u Beogradu i muslimanka iz Srbije, naravno i lekari koji još ne rade svoj posao – naglašava dr Petrović.
Bitna je lična spona sa Srbijom. Prvi utisak sa prvog skupa?

Pomoć zavičaju

Udruženje je već na vezi sa Ministarstvom zdravlja Srbije i Srpskim lekarskim društvom. Prve posete predsednika nisu bile samo protokolarne.
– Ministarstvu smo ponudili pomoć u značajnom projektu skrining programa za rak grlića materice u čemu su norveška iskustva dragocena – kaže dr Petrović.

– Osnivačka skupština je protekla u naglašavanju socijalne komponente. Akutan zadatak je i popis naših lekara u Norveškoj. Udruženje nastoji da ažurira spisak na kojem se očekuje do stopedeset lekara, bez obzira da li rade doktorski ili, dok ne dobiju svoja radna mesta, posao pomoćnika i bolničara. Oglašavaćemo se u javnim stručnim debatama, pružaćemo pomoć novodošlim lekarima. Internet stranica koja je u izradi imaće debatni forum (www.srebiskeleger.com ).
Lekarska slava Sveti Vrači, biće slava udruženja a najesen će je prvi put slaviti u Oslu.