Osnovan poslovni savet

Nakon formiranja Poslovnog saveta dijaspore pri Privrednoj komori Srbije, koji okuplja predstavnike dijaspore iz deset zemalja, proteklog vikenda je u Stokholmu održana prva konstitutivna sednica Poslovnog saveta dijaspore za Švedsku.
Na sednici je izabrana sedmoclana radna grupa koja ima zadatak da do narednog susreta, zakazanog za 2. maj, pripremi platformu za ekonomsku saradnju sa maticom.
Clan poslovnog saveta dijaspore za Švedsku, Dušan Radic, u izjavi za „Vesti“ kaže da je na ovaj prvi susret pozvano samo 25 uspešnih poslovnih Srba koji su kao osnovni zadatak dobili da privuku i zainteresuju i naše ostale poslovne ljude u Švedskoj da pristupe ovom projektu. Broj privrednika Srba u Švedskoj za sada nije poznat te ce, prema Radicu, prioriteni zadatak Saveta biti da stvori bazu podataka koja ce kasnije biti ustupljena ekonomskom centru pri Komori Srbije.
Zadatak clanova Saveta je i da u projekat ukljuce sve svoje poslovne partnere, da predlažu nove projekte kao i da ostvare kontakt sa onim organizacijama u Švedskoj koje se bave finansiranjem razlicitih projekata kao npr. SIDA (Švedska organizacija za pomoc zemljama u razvoju).
Prema recima Radica, savet je vec poceo sa realizacijom projekta dovodenja jedne grupe naših privrednika u Švedsku.