Odluka skupstine Srpskog kulturnog saveza u Svajcarskoj

Diskoteka „Grodonija“ u Rimlangu, mestu nedaleko od Ciriha, ugostila je ucesnike redovne godišnje skupštine Srpskog kulturnog saveza (SKS). Na skupštini je izvršena analiza dvogodišnjeg rada, iskazana podrška novom Upravnom odboru sa 19 clanova, a poverenje predsednika po drugi put pripalo je Tomislavu Pericu.
Plan rada predvida dosta akcija, posebno u oživaljavanju prikupljanja humanitarne pomoci, saradnje sa otadžbinom i domacinima, pomoc dopunskoj školi za povecanje broja daka, te napuštanje samo deklarativnog ukljucenja mladih vec njihovu stvarnu angažovanost na svim poljima rada.
Naglašena je i potreba da se vec jednom rašcisti sa klubovima koji samo nose zvucna imena, a deluju kao kafane i da se u svim sredinama poštuju odredbe statuta.

Clanovi odbora

Pored Tomislava Perica, koji ce obavljati još dve godine ulogu predsednika SKS, clanovi Upravnog odbora su: dr Milan Bodi, Zoran Rajic, Žarko đalovic, Budimir Gorancic, Stanko đokic, Dragan Jovanovic, Miodrag Korac, Momir Momic, Bebojša Veric, Radoslav Radovic, Slobodan Pancic, Goran Novakovc, Dušanka Spasic, dr Sonja Pavik, dr Branka đordevic, Milan Ristanovic, Zoran Miškovic i Blažan Kojic. Nadzorni odbor sacinjavaju: Rajko Bogojevic, Simo Pavlovic i dr Dragoslav Popovic.

– Nema razloga za veliko zadovoljstvo, jer pored uspeha koji smo ostvarili ostalo je još mnogo zapocetih akcija i ideja koje nisu realizovane zbog odsustva koordinacije rada, ali i onog „sindroma“ da uvek te isti pregaoci u asocijacijama podnose glavni teret akcija koji bi bio mnogo „lakši“ da je ravnomernije rasporeden – istakao je u svom referatu Tomislav Peric, pred šezdesetak ucesnika skupštine.
Student Branko Popovic (23), a u minulom periodu blagajnik, saopštio je da na racunu banke ima tek toliko novca da se pokriju administrativni troškovi.
On je naglasio da je tužno što njegove generacije nema više u SKS i asocijacijama, jer cesti pokušaji da se nešto uradi sprecavaju dugogodišnji radnici u klubovima pitanjima „šta to mudrujete“ ili „gde ste bili ranije“. Nije mu takode bilo jasno zašto se Upravni odbor bira aklamacijom, a ne tajnim glasanjem.

Kritika celnicima

Jasmina Heglin, referent za humanitarna pitanja u poslednjem mandatu SKS, a vec 11 godina veliki radnik i borac da se pomogne drugima, obratila se prisutnima recima:
„Zašto sam morala, da bi se realizovala cetiri transporta humanitarnih pošiljki, angažovati naše azilante i licne prijatelje da bi se odradio fizicki deo posla oko utovara, a celnici Saveza evo i danas isticu da imamo preko 150 razlicitih asocijacija u Švajcarskoj. Pitam se, i sada, na završetku svoga humanitarnog angažovanja u SKS da li mora tako da neorganizovano funkcioniše ta moja organizacija?

– Ova godina za dopunsku školu je u znaku 30-godišnjeg jubileja i tim povodom ce biti održano niz manifestacija. To su sportske igre 16. juna u Arauu, skup recitatora 1. juna u Bazelu i tako redom – rekla je Andelka Krasojevic predsednik Aktiva nastavnika.
Na predlog Sime Pavlovica clana Upravnog odbora SKS, sa skupštine je upucen protest svim državnim ustanovama i zvanicnicima zbog ukidanja imena Jugoslavije gde opet narod nije imao priliku da progovori.
Slobodan Stojanovic, predstavnik Saveta dijaspore govorio je o skorom osnivanju Skupštine dijaspore koju ce sacinjavati predstavnici asocijacija i gradani.
Pored dr Radovana Milovanovica, generalnog konzula iz Ciriha, koji se oprostio od prisutnih, jer se posle petogodišnjeg mandata vraca u otadžbinu, skupštini su prisustvavali i konzuli Radenko Simic, Tatjana Conic, direktor predstavništva JAT u Cirihu Nedeljko Srdic, a skup su pozdravili dr Jovan Deretic istoricar i pisac i Milovan Drecun vojni komentator i novinar.