Ocenas

Oce naš, koji si na nebesima,
da se sveti ime Tvoje,
da dode carstvo Tvoje, da bude volja tvoja
i na zemlji kao na nebu;
hleb naš nasušni daj nam danas;
i oprosti nam dugove naše
kao što i mi opraštamo dužnicima svojim;
i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.
Amin.