Ocenas

Oce naš, koji si na nebesima,da se sveti ime Tvoje, da dode carstvo Tvoje, da bude volja tvojai na zemlji kao na nebu;hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove našekao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od...

Zivot izmedju

Postoji u životu našeg coveka u tudini jedan trenutak kada strašno poželi da vidi, makar nakratko, svoj zavicaj, kao da je u pitanju prva ljubav iz mladosti. Hrana mu postane bezukusna, ljudi kao da su od plastike, a život bez smisla. Za onoga ko to može sebi da dozvoli,...