KONKURS SRPSKE KNJIŽEVNE RADIONICE IZ FRANKFURTA

Srpska književna radionica iz Frankfurta i ove godine raspisuje, tradicionalni prolećni književni konkurs za poeziju, prozu i aforizam. Tim povodom pozivaju sve stvaraoce da uveličaju svojim angažmanom ovaj jubilarni 20. konkurs pisaca dijaspore.

Na Konkurs mogu da se pošalju samo neobjavljeni književni radovi. Propozicije nalažu da poezija za decu i odrasle može biti zastupljena sa tri do četiri pesme i aforizma otkucane na formatu papira A4, što važi i za kratku priču od dve do tri stranice istog formata.

Radove treba potpisati šifrom, a u poseban koverat napisati ime i prezime autora, adresu, broj telefona, šifru i kratku biografiju. Radove poslati najkasnije do 30. juna na adresu: Serbisće literaturnjerkstatt e.V., postfać 500 320, 60393 Frankfurt /M

Rezultati konkursa bit će objavljeni 6. oktobra 2007, na Književnom forumu, koji se tradicionalno održava povodom frankfurtskog Sajma knjiga.