Klubovi pod jednim krovom

Slobodan Stojanovic predstavljace, u prvom privremenom sazivu Saveta dijaspore pri Vladi SRJ, više od 100.000 Srba i jugoslovenskih gradana koji žive i rade u Švajcarskoj.
Formiranje Saveta dijaspore na državnom nivou u SRJ, prema njegovoj oceni, „predstavlja konkretizovanje saradnje dijaspore i matice na principima: red, rad i odgovornost“. Jedan od prvih zadataka bice mu da pozove sve klubove, organizacije i udruženja na osnivanje podrucne Skupštine dijaspore u Švajcarskoj, kao i Generalne skupštine dijaspore.
– Dijaspora kao izuzetna umna i ekonomska snaga može u ovim istorijskim vremenima da pomogne matici u kojoj je, svesni smo, izuzetna ekonomska i politicka kriza. Ekonomska pomoc trebalo bi da bude kroz ulaganje kapitala naše dijaspore, koja broji više od tri miliona ljudi i poseduje kapital veci od 50 milijardi maraka. U politickoj sferi dijaspora bi mogla da bude amortizer kod razlika u politickim programima raznih stranaka, a participacijom u organima vlasti, Skupštini i savetodavnim telima pri Vladi dijaspora bi prenela svoje izuzetno iskustvo: radno, ekonomsko, politicko, kao i u sferi novih tehnologija u svetu – porucio je Stojanovic.
Ovaj naš ugledni sunarodnik roden je 1952. u Mlivi kod Despotovca, a u zemlji Alpa živi i radi od 1979. godine, gde je veoma aktivan i u dijasporskim organizacijama. Unazad dve godine ima i sopstveni biznis u rodnom kraju. Bio je 10 godina predsednik kluba „Dositej Obradovic u Herisau, cetiri godine sekretar tog društva, a jednom i predsednik regionalnih zajednica srpskih i jugoslovenskih klubova i udruženja Sent Galen. Jedan je od osnivaca i dva puta predsednik Srpskog kulturnog saveza u Švajcarskoj.
Slobodan Stojanovic od Saveta dijaspore ocekuje „da se angažuje kako bi se i sunarodnicima u rasejanju omogucilo pravo glasanja u jugoslovenskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima, da se prilagode zakonski propisi za investiranje u otadžbinu, kao i da matica znacajnije pomogne u ocuvanju mladih dijasporskih naraštaja od asimilacije kroz kvalitetne obrazovne i kulturne programe na srpskom jeziku“.