Kako se dobija državljanstvo Holandije

Iako je broj stranaca koji su u toku prošle godine zatražili holandski pasoš znatno smanjen, ova zemlja i dalje važi za jednu od najliberalnijih u Evropi kada se radi o uslovima za dobijanje državljanstva. Zakon o državljanstvu (još uvek) je nepromenjen i strancima dozvoljava da na vrlo jednostavan način „postanu“ Holanđani.
Postoji nekoliko uslova: podnosilac zahteva mora biti stariji od 18 godina i da u poslednje četiri godine nije imao kaznu zatvora ili novčani prekršaj veći od 453,78 evra, da dovoljno vlada holandskim jezikom, da je u posedu bezuslovne boravišne dozvole na neodređeno vreme i pet godina neprekidno živi u Holandiji. Ova poslednja stavka još je povoljnija ako partner već ima holandsko državljanstvo, jer se onda već posle tri godine stiče pravo na podnošenje zahteva za pasoš ove zemlje.

Pooštravanje kriterija?

Pojedine političke partije u Holandiji nastoje da se uskoro na razmatranje stavi predlog zakona prema kojem će, kao i u većini zemalja članica EU, vremenski period za sticanje prava na državljanstvo biti znatno duži, a pominje se termin od čak deset godina legalnog boravka u ovoj zemlji.

Međutim, slovo zakona koja mnoge odvraća od prihvatanja holandskog državljanstva jeste da je, osim u pojedinim slučajevima, obavezno odricanje od matičnog državljanstva.
Između 1992. i 1997. godine bilo je moguće zadržati vlastitio državljanstvo, što je rezultiralo drastičnim povećanjem broja zahteva za naturalizaciju. Holandski biro za statistiku još barata brojkama o građanima sa prostora bivše Jugoslavije. Prema njihovim podacima, prošle godine je 500 osoba iz nekadašnje Jugoslavije zatražilo holandski pasoš, dok je 1998. godine to učinilo njih 6.600.

Troškovi zahteva

Podnošenje zahteva za holandsko državljanstvo vrši se u opštini stanovanja i košta pojedinačno 344 evra, a porodično 437 evra. U slučaju da se vrši provera znanja holandskog jezika, troškovi su uvećani za 90, odnosno 165 evra.

Teško je odrediti broj državljana Srbije i Crne Gore koji su proteklih godina zatražili holandsko državljanstvo, jer se deo podataka nalazi u SMIP-u u Beogradu, a deo u konzularnom odeljenju naše ambasade u Hagu. Tamo nam je potvrđeno da se otpust iz našeg državljanstva reguliše tek po dobijanju holandskog pasoša.
Holandska služba za imigraciju i naturalizaciju donedavno je uvažavala potvrdu o imovini u matičnoj državi ili nedovoljna primanja za plaćanje takse za otpust iz državljanstva Srbije i Crne Gore. U oba slučaja naš pasoš je mogao da se zadrži, ali je i ova mogućnost otpala. Sada je to dozvoljeno, potvrđeno nam je u našoj ambasadi u Hagu, u slučaju neregulisane vojne obaveze, neispunjenih poreskih obaveza, krivičnog dela ili ako naša zemlja ima interes da podnosiocu zahteva ne dozvoli otpust iz državljanstva.

Neophodna dokumenta

Prilikom podnošenja zahteva za državljanstvo, holandskim vlastima potrebno je predočiti: važeći pasoš, boravišnu dozvolu, legalizovani rodni list, eventualno leglizovani venčani list i potvrdu o završenom kursu holandskog jezika.