Iz izbeglištva u parlament

Rođena Zeničanka Ružica Stanojević, koja je 1993. došla kao izbeglica u Švedsku, ima dobre izglede da uđe u Riksdag, švedski parlament. NJeno ime je na prvom mestu na izbornoj listi Venster (Leve) partije za područje severoistočnog Skonea.
Zaposlena kao nastavnica u predškolskoj ustanovi u Kristijanstadu, Ružica Stanojević (34) je potpredsednica svoje partije u Skonskom regionu i odbornik u opštinskom parlamentu u Kristijanstadu. U Švedskoj živi poslednjih 13 godina.

– Mi ne živimo u idealnoj demokratiji. Siromaštvo, odvojenost, nezaposlenost, pritisci zbog etničke, polne ili druge pripadnosti su ozbiljna mrlja u društvu. Kao socijalista, feminista i antirasista želim da se borim za solidarnu podelu resursa i dugoročnu ekonomsku politiku koja će stvoriti uslove za opšte blagostanje. Zato smatram da je pitanje izlaska Švedske iz EU veoma važno – objašnjava Stanojevićeva i dodaje da je podjednako bitno pitanje školstva, azila, kolektivnog saobraćaja i kulture.

Kritičari

Ružičini kritičari tvrde da ona, zajedno sa predsednikom Mikaelom Personom, upravlja partijom u svom gradu nedemokratski.
– Ja sam izašla zato što Venster partijom na lokalnom nivou upravljaju diktatorski – kaže Lilijan Lavelson, sa kojom je saglasan i Mats Viberg. – Vratila bih se u stranku, ali pod uslovom da se partija oslobodi staljinističkih stavova o tome kako treba rukovoditi.

Ružičina Venster partija, koja se ranije zvala Leva partija komunista (u međuvremenu se odrekla komunističke ideologije) ima zastupnike u saveznom parlamentu, gde zajedno sa Milje patijom omogućava svojom podrškom opstanak manjinskoj Socijaldemokratskoj vladi. U izbornoj kampanji pripadaju levom izbornom bloku, a po brojnim istraživanjima javnog mnjenja oba bloka su približno iste snage i dosta je neizvesno ko će vladati naredne četiri godine.
– U okviru školske politike treba raditi na učeničkoj demokratiji i smanjenju broja učenika u razredima, kaže Stanojevićeva.

Glasanje 17. septembra

Izbori u Švedskoj se održavaju 17. septembra. Istovremeno se glasa za predstavnike u Saveznom parlamentu, opštini i regiji. Iako je najviše pažnje u medijima posvećeno saveznom parlamentu za obične birače je dosta važno ko će ih predstavljati u regionalnoj i opštinskoj upravi. Opština odlučuje, između ostalog, o školama, dečjim vrtićima i staračkoj nezi, a regionalne uprave o bolesničkoj nezi i javnom prevozu.

Na pitanje šta bi promenila ako uđe u parlament Ružica odgovara: “Postoji puno toga što treba menjati. Na primer: ravnopravnost u ličnim dohocima i otklanjanje nedostataka u školstvu i integraciji.
– Mi živimo u društvu gde se još diskriminišu ljudu na osnovu debljine novčanika ili nacionalne pripadnosti. Ali akutni problemi su nedostatak stanova i otvaranje novih radnih mesta u državnom sektoru – kaže Ružica Stanojević.