Istraživanje o dijaspori i zapošljavanju

Republički zavod za statistiku Srbije u saradnji sa Vladom Srbije, Međunarodnom organizacijom rada (ILO) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) je angažovan na projektu: „Zapošljavanje mladih i migracije. Vlada moli naše građane iz dijaspore da učestvuju u anketi na osnovu koje će se praviti Nacionalna strategija za zapošljavanje.

Rezultati istraživanja će biti koršćeni za razvoj Nacionalne Strategije za zapošljavanje i Nacionalnog Akcionog Plana Republike Srbije za zaposlenost i migracije.

Glavni cilj ovog istraživanja jeste dobijanje podataka o tri osnovne grupe stanovništva: zaposlena, nezaposlena i neaktivna lica.

Molime se svi građani srpskog porekla (bez obzira na to da li poseduju državljanstvo Republike Srbije) da popune upitnik na srpskom ili na engleskom jeziku. Obe verzije upitnika će biti raspoložive na veb sajtu Republičkog zavoda za statistiku. www.stat.gov.rs

Anketa je anonimna i pojedinačni podaci predstavljaju službeu tajnu za sve učesnike u njoj i nikome se ne smeju saopštavati. Prikupljeni podaci će biti korišćeni isključivo u statističke svrhe, a njihova obrada i publikovanje će se vršiti samo u zbirnom obliku.

Pristup upitnicima će biti omogućen preko banera na prvoj strani sajta od 7. 12. 2009. Anketiranje počinje 07. 12. 2009. godine.