Premijer i vladike sa darodavcima

U Frankfurtu opada broj stranaca