Novi paroh u Dortmundu

Iz škole na slavski ručak

Ikone daju život hramu

Dovođenje bracnog druga

Puno srce, ponos do neba