Dijaspora pravi menadzere turizma

Bilo je do sada više pokušaja da se naši ljudi u Minhenu koji se bave ugostiteljstvom medusobno poveži i saraduju, bolje organizuju i tako nastupaju prema strukovnim institucijama i udruženjima. Uglavnom do sada ti napori nisu dali željeni efekat. Nedavno se ovog posla prihvatio Žarko Rosic diplomirani ekonomista za ugostiteljstvo i turizam koji živi u Minhenu.
On je imao kontakte sa našim ugostiteljima i vec je formiran jedan inicijativni odbor u kojem se nalazi 10 ugostitelja i iz koga bi trebao nastati centar za unapredenje privrede, ugostiteljstva i turizma u dijaspori. Taj centar bi u buducnosti prerastao u jednu asocijaciju koja bi delovala u Evropi, a imala bi direktnu vezu sa maticom.
Žarko Rosic, autor ove ideje i njen najuporniji realizator objašnjava za „Vesti“ šta bi se dobilo ovim nacinom organizovanja i sa kime bi se ostvarivala saradnja.
– Ovo bi bila društvena organizacija koja za sada ima naziv Savezni centar za unapredenje privrede, ugostiteljstva i turizma u dijaspori za Zapadnu Evropu. Osnovni zadaci su razvoj i unapredenje ugostiteljske i turisticke privrede u našoj zemlji, ali i u dijaspori gde bi se radilo na vaspitanju i obrazovanju i strucnom usavršavanju za poslove u ugostiteljstvu i turizmu medu našom omladinom i radnicima iz ove oblasti koji žive i rade u evropskim zemljama – kaže Rosic.
Ovaj centar ima nameru da se bavi strucnim osposobljavanjem kadrova za ugostiteljska zanimanja, organizuje strucne tecajeve i proveru znanja za sva ugostiteljska zanimanja. Tu dolaze i organizacija teoretske i prakticne nastave za menadžere turizma i ugostiteljstva. Za sada bi Minhen trebalo da bude prvi u nizu takvih centara koji treba da se osnuju u Evropi.

Kontakti sa otadžbinom

Ostvarili smo kontakte sa strucnim ustanovama u zemlji, kao što su Savezni centar za razvoj zdravstvenog turizma i ugostiteljstva, Jugoslovenski pokret za preporod ugostiteljstva i turizma iz Beograda, Radnicki univerzitet u Kruševcu. I sa te strane možemo racunati na strucnu i drugu pomoc, a mi koji se bavimo tim poslom u dijaspori treba da ove ideje pretvorimo u delo i unapredimo kvalitet ugostiteljskih usluga u sredinama gde živimo i radimo – istice Rosic.