DIGITALNI SADRŽAJI U OBLASTI KULTURE

Na veb stranici Ministarstva kulture i informisanja možete pronaći spisak digitalnih sadržaja u oblasti kulture koje nude ustanove kulture Republike Srbije:
http://www.kultura.gov.rs

kao i pristupom na veb sajt Digitalna solidarnost:
https://www.digitalnasolidarnost.gov.rs/

Ministarstvo kulture i informisanja je ustanovilo Pretraživač kulturnog nasleđa, koji obezbeđuje dostupnost informacija o kulturnom nasleđu Republike Srbije koje se čuva u bibliotekama, arhivima, muzejima, galerijama, zavodima za zaštitu spomenika i drugim subjektima u kulturi. Cilj Pretraživača je podsticanje učenja i jačanja svesti i značaja kulturnog nasleđa. Pretraživač je dostupan na srpskom i engleskom jeziku i pristupa mu se preko linka: https://kultura.rs/

Takođe se mogu naći sledeći srpski filmovi na linkovima koji slede:

Pored mene, 2015, Stevan Filipović (drama,110 min)

http://www.fcs.rs/en/films/film-database/?page=film&id=1314

Šejtanov ratnik, 2006, Stevan Filipović (fantastic comedy, 94 min)

http://www.fcs.rs/en/films/film-database/?page=film&id=152

Šišanje, 2010, Stevan Filipović (drama,98 min)

http://www.fcs.rs/en/films/film-database/?page=film&id=169

Original Article