Decenija Centralnog saveta Srba u Nemačkoj

Centralni savet Srba u Nemačkoj deluje već punih deset godina.

Ova organizacija poručuje da oni, kao platforma Srba u Nemačkoj, razmatra situaciju srpske dijaspore, formuliše njene stavove i bori se sa političkim sredstvima za rešavanje njenih gorućih problema kao što je školovanje i obrazovanje srpske dece ili opšta diskriminacija i nezaposlenost među srpskim migrantima.

Centralni savet je u svojim sadržajima i aktivnostima okrenut prvenstveno zemlji domaćina. Poslednjih godina u fokusu rada ZSD-a je i tzv. razvojna saradnja.

Nemačka se promenila u poslednjih 60 godina. Tome je, između ostalog, doprineo veliki broj doseljenika. Skoro svaki četvrti stanovnik Nemačke vuče došljačke korene, a među došljacima je i oko 750.000 građana srpskog porekla sa svih prostora bivše Jugoslavije.