Dalje prste od politike

Na sednici koju je održao Administrativni odbor Zajednice srpskih i jugoslovenskih udruženja Francuske u glavnoj ulozi u prvom delu skupa bio je prof. dr Ceda Nestorovic, koji je pre nekoliko dana izabran u privremeni Savet dijaspore. On je ovom prilikom izneo svoje videnje planiranog rada Saveta, kao i ocenu kontakta koje je imao sa Beogradom.
Osnovni ciljevi za koje ce se Nestorovic zalagati u radu Saveta dijaspore su održavanje i unapredivanje postojecih aktivnosti, humanitarni rad, Dopunska škola, crkva, prava gradana, služenje vojnog roka i stara devizna štednja, s cim su se složili i svi okupljeni clanovi Zajednice.
U diskusiji koja je usledila bilo je reci o kontaktima sa francuskim partnerima radi obezbedenja prostorija za rad, a pre svega obezbedivanja sedišta za kancelariju Zajednice.

Podrška otadžbini u celini

„Kako da se u koncepcijama raznih partija koje imaju razlicite stavove po mnogim pitanjima, postave naša udruženja vezana patriotizmom za zemlju u celini? Mudro je ostaviti gradaninu demokratsku slobodu opredeljenja, a udruženja ce se baviti onim što su odlucili na svojim skupštinama i uneli u svoje statute, a to je podrška zemlji u celini, to su kulturni i nacionalni identitet, socijalni i humanitarni rad i drugo“, stoji u Saopštenju.

Ono što je na ovom sastanku Administrativnog odbora Zajednice izazvalo najviše interesovanja, su primecene devijacije u radu Inicijativnog odbora dijaspore, cemu su date i glasne primedbe na nedavnom sastanku Odbora održanog u Montroju.
U saopštenju Administrativnog odbora Zajednice, koje je i reakcija na „Osnovne postavke, ciljeve i program buduce Zajednice Srba Jugoslavije“, izmedu ostalog stoji:
„Jedan broj clanova Incijativnog odbora prihvatio se rada na objedinjavanju Srba i osnivanju jedinstvene organizacije Zajednice Srba Francuske, u koju treba da udu sva postojeca udruženja i gradani. Inicijatori su oformili i prošireni odbor i izradili program i šemu organizacije. Ideja ujedinjavanja naših asocijacija i našeg naroda je plemenita. Medutim, ne znamo kako ce medu gradanima odjeknuti ovaj postupak nametnut odozgo, a voden od strane foruma koji se sam samoproizveo. Mislimo da je dovoljno stvoriti jedan koordinacooni odbor od delegata iz svih udruženja, koji bi sinhronizovao rad postojecih i novih udruženja i na taj nacin ostvario objedinjavanje“.

Pomoc manastiru u Godonkuru

Eparhija zapadnoevropska, koju vodi vladika Luka, kupila je za potrebe vernika u Francuskoj, manastir u mestu Godonkur (regija Vož). Oživljavanje manastira bratstvom i obnova manastirskih objekata pocece u prolece 2002. godine, a Zajednica srpskih i jugoslovenskih udruženja u Francuskoj ukljucila se u ovu akciju i poziva sve naše gradane da svojim prilozima pomognu renoviranje manastira.

U daljem tekstu se navodi da naše asocijacije do sada nisu ni bile razjedinjene i da su se u svim akcijama za dobrobit zemlje spontano i efikasno udruživale. Administrativni savet Zajednice ovu novu organizacionu šemu ocenjuje kao preambicioznu, sa velikim brojem komisija i podkomisija, delegata i referenata, za šta su potrebna velika finansijska sredstva, koja naša siromašna asocijativna aktivnost ne poseduje, niti može racunati da ce od nekoga da ih dobije.
„Naša udruženja nemaju novca ni da zakupe prostor za kancelariju, kao ni za telefonski racun“, slikovit je komentar Saveta Zajednice.
U ponudenom programu insistira se na politickom delovanju udruženja i gradana, što je takode naišlo na negiranja. Naime, poštujuci norme demokratskog ponašanja, otadžbinska, kulturna, socijalna, humanitarna, sportska, muzicka ili školska udruženja nemaju prava da svom clanstvu namecu politicku opredeljenost.
„Za politicko delovanje su politicke partije i diskreciono pravo svakog gradanina je da se odluci za politicku platformu koja mu odgovara. Ko želi da se bavi politickim radom u širem obimu, neka osnuje svoju politicku partiju ili ogranak partije iz zemlje, a takvih vec ima u Parizu.

„Inter klub“ i srpska kuca

Na sastanku je receno da ce se „Inter klub“, tradicionalno godišnje takmicenje naših udruženja na raznim poljima aktivnosti održati u maju, a za organizatore su se prijavili KUD „Kozara“ i klub „JU novosti“. Na ovu temu predloženo je i formiranje grupa redara pri udruženjima, koji ce za vreme naše najmasovnije priredbe u Francuskoj obezbedivati uspešan tok rada i u nastavku veselih provoda.
Ucesnicima sastanka podneta je i informacija Odbora za iznalaženje ili gradnju „srpske kuce“ u Francuskoj, što, iskreno receno, nikako da se pokrene sa mrtve tacke.

Evidentno je da ponudeni program ima elemente stavova Socijalisticke partije Srbije, narocito po pitanjima Haškog suda.
I na kraju Saopštenja je poziv „prijateljima iz Inicijativnog odbora dijaspore, da pokrenu rad na realizaciji zadataka koje su im postavili predstavnici udruženja na skupu održanom 4. novembra prošle godine u Jugoslovenskom kulturnom centru u Parizu“, uz napomenu da su „Skupština i Savet dijaspore, takode, prevashodna organizacija objedinjavanja“.