Crveni pasosi vise ne vaze

Konzularno odeljenje Ambasade SRJ u Becu upozorava sve jugoslovenske gradane da crveni pasoši više ne važe.
Ovo upozorenje usledilo je nakon što je zabeležen veci broj putnika koji su, pre svega iz skandinavskih zemalja, krenuli u otadžbinu sa crvenim, nevažecim pasošima.
U proteklih nekoliko nedelja Konzulat u Becu bio je prinuden da izda preko 50 putnih listova gradanima koji su mislili da mogu sa starom ispravom da dodu do Jugoslavije.
Nosiocima crvenih pasoša, koji u zemljama boravka nisu izvadili novu putnu ispravu, konzulat porucuje da sa sobom ponesu bar
jedan dokument kojim se dokazuje identitet, odnosno uverenje o državljanstvu ili slicno, kako bi mogao da se im se izda putni list.
Takode, preporucuje se svima koji i dalje poseduju crveni pasoš da ga zamene za važeci plavi, jer se sa starom putnom ispravom ne može putovati.
Mnogi gradani SRJ koji žive unutar EU, a nisu promenili pasoš, cesto krecu na put ka domovini i na austrijsko-madarskoj granici bivaju vraceni zbog stare putne isprave. Oni potom moraju da se obrate konzulatu, pre svega u Becu, koji im izdaje putne listove kako bi nastavili putovanje.