Britanija uvodi novi sistem radnih dozvola

Britanija je odlučila da korenito reformiše dosadašnji, gotovo haotični, sistem dobijanja radnih dozvola i ulaska u zemlju za imigrante iz zemalja van Evropske unije. Po novoj šemi koju je objavio ministar policije čarls Klark, na Ostrvo će se od sada ulaziti i na njemu raditi na osnovu poena baziranih na kvalifikaciji i potrebi zemlje za određenim profilima.

Pretendnet na rad u Britaniji iz Srbije, na primer, dobiće više poena – i veću šansu da se zaposli – ako ima visoku kvalifikaciju, a u tom trenutku u zemlji postoji manjak radne snage njegovog profila.
Nova „velika reforma“ zamenjuje dosadašnji sistem po kome je strani radnik mogao da uđe u zemlju na osnovu čak 80 raznih kriterijuma. Svi ti uslovi biće zamenjeni jedinstvenom šemom poena, čiji je strateški cilj da se dozvoli ulazak samo one radne snage koja koristi domaćoj ekonomiji i prosperitetu zemlje. Što više kvalifikacija imaš i što više za takvim profilima ima potrebe, dobijaš više poena i tvoja šansa da uđeš u zemlju je veća. Radnici iz EU (zajedničko tržište) nisu pogođeni novim sistemom.

Procena po talentu

Najavljena reforma operiše sa pet načina ulaska na poene: gotovo osiguran ulazak dobijaju visoko kvalifikovani profesionalci. Oni automatski imaju najveći mogući broj poena i praktično ulaze kroz otvorena vrata, a bez potrebe da prethodno obezbede ponudu za rad ili poslodavca. To su oni za koje se oceni da su potencijalno najsposobniji da stvore bogatstvo, osnivaju kompanije i zapošljavaju novu radnu snagu. Rečju, oni koji unose i znanje i kapital istovremeno.
U drugoj kategoriji su visoko kvalifikovani radnici u širokom spektru od zdravstvenih usluga do trgovine i intelektualnih profila. U ovoj grupi aplikant će, međutim, dobijati poene na osnovu procene njegovog ličnog talenta i sposobnosti, ali samo ako već ima ponudu za rad, a na sektoru gde je manjak takve radne snage. Ovde trenutno imaju najviše šanse za najveći broj poena profesori (učitelji) i medicinski radnici (lekari).
Treću vrstu čine specifične kategorije radnika sa nižim kvalifikacijama. Vlada je do sada dozvoljavala privremeni ulazak iz celog sveta bolničkom osoblju, radnicima u sektoru pripremanja hrane i poljoprivredi. Sada se to ukida. Prednost sada imaju aspiranti iz proširene Evrope s tim što će unapred morati da nađu sponzora ili poslodavca.

Glomazna šema

Ministarstvo unutrašnjih poslova imaće konačnu reč ko može da uđe u zemlju pošto prethodno poseban Savetodavni komitet kaže tačno u kojem sektoru tog trenutka postoji manjak radne snage. Primer: ako jedne godine postoji potreba za vodoinstalaterima, oni dobijaju više poena nego profesor koji je u prezasićenoj zoni.
Reforma imigracionog i radnog sistema u suštini ima za cilj da uvede red u do sada haotično stanje koje dugo već vlada u Britaniji. Vlada se nada da će ovim smanjiti ulazak nisko kvalifikovane radne snage iz zemalja van EU. Kritičari sistema, međutim, govore da je šema glomazna i komplikovana i da će samo povećati broj onih koji će se povući u ilegalu sive ekonomije. Prema konzervativnim procenama, u Britaniji trenutno radi najmanje 570.000 „padobranaca“ – najviše u slabo plaćenim poslovima. Jedan od predloga je da se svi amnestiraju i izvedu iz sive ekonomije na svetlo dana. U nekim zemljama kao što su Španija i Italija to se radi u redovnim intervalima.

Studenti, sportisti, muzičari…

– Studenti su smešteni u četvrtu klasu i to isključivo oni koji plaćaju za svoje školovanje na britanskim univerzitetima i koledžima. Mnogi ovdašnji univerziteti imaju razvijene odnose sa sličnim institucijama u inostranstvu, putem kojih studenti plaćaju školovanje u Britaniji. Dosadašnji sistem ulaska i školavanja na Ostrvu bio je eldorado za velike manipulacije ulaznim vizama.
U petom kriterijumu su tzv. privremeni radnici – učenici, studenti, omladina uopšte, sportski profesionalci, muzičari i svi oni koji dolaze na određene sportske ili kulturne manifestacije. Kao i ranije, oni će imati striktno ograničen boravak posle koga napuštaju zemlju.

Sankcije za ilegalce

Velika reforma predviđa i nove sankcije za prekršitelje. Ako posle isteka radne dozvole imigrant ode u ilegalu, za takve slučajeve uvode se dve kazne – na sektorima na kojima najviše dolazi do zloupotreba predviđeno je da strani radnik unapred uplati novčanu kauciju koja će mu po isteku dozvole i vize, biti vraćena. S druge strane, poslodavac plaća kaznu od 2.000 funti za svakog ilegalno zaposlenog radnika.